In chú thích và ghi chú trong Excel

Nếu trang tính của bạn có chứa chú thích theo luồng hoặc ghi chú, bạn có thể in chúng.

Lưu ý: Trong Excel for Microsoft 365, bạn có thể chọn một trong hai loại chú thích: chú thích theo luồng và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chú thích theo luồng và ghi chú.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích bạn muốn in, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để hiển thị chú thích riêng lẻ, bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Hiện/Ẩn Chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đi đến tab Xem lại > Hiện tất cả Chú thích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ chú thích chồng lấp nào, hãy bấm vào viền của hộp chú thích để các điều khiển đổi cỡ xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ phần nào của đường viền, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm vào hộp bật lên ở bên phải để cho chạy hộp thoại Thiết lập Trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, chọn Ở cuối trang tính hoặc Như đượchiển thị trên trang tính.

  Trên tab Trang tính, hãy chọn tùy chọn bên dưới Chú thích

 5. Bấm vào Inhoặc Xem trước khi In để xem trước chú thích.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích theo luồng và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm vào hộp bật lên ở bên phải để cho chạy hộp thoại Thiết lập Trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, bấm vào Ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel for Microsoft 365, bạn không thể in chú thích theo luồng khi chúng được hiển thị trên trang tính, nhưng bạn có thể in ghi chú. Xem mục tiếp theo trên trang in ghi chú trong Excel for Microsoft 365.

 5. Bấm vào In, hoặc Xem trước khi In để xem bản xem trước các chú thích và ghi chú.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa các ghi chú mà bạn muốn in, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để hiển thị một ghi chú riêng lẻ, hãy bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/Ẩn Ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy đi đến tab Xem lại > chú và > Tất cả Ghi chú.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ ghi chú chồng lấp nào, hãy bấm vào viền của hộp ghi chú để các điều khiển đổi cỡ của ghi chú xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào của ghi chú hoặc di chuyển ghi chú bằng cách chọn bất kỳ phần nào của đường viền, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm vào cửa sổ bật lên ở bên phải để mở hộp thoại Thiết lập Trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, bấm vào Như được hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel for Microsoft 365, bạn không thể chỉ in ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả chú thích theo luồng và ghi chú ở cuối trang tính. Xem mục trước đó về cách in chú thích theo luồng và ghi chú Excel for Microsoft 365.

 5. Bấm vào In, hoặc Xem trước khi In để xem trước các ghi chú.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích bạn muốn in, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để hiển thị chú thích riêng lẻ, bấm chuột phải vào ô, rồi chọn Hiển thị/Ẩn chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đi đến tab Xem lại > Hiện tất cả Chú thích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ mọi chú thích chồng lấp, hãy bấm chuột phải rồi chọn Chỉnh sửa Chú thích,rồi viền của hộp chú thích sẽ hiển thị các điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể đổi kích cỡ chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền nào, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn .

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, chọn Ở cuối trang tính hoặc Như đượchiển thị trên trang tính.

 5. Bấm vào In.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích theo luồng và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, bấm vào Ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel for Microsoft 365 for Mac, bạn không thể in chú thích theo luồng khi chúng được hiển thị trên một trang tính. Nhưng bạn có thể in ghi chú khi chúng được hiển thị trên một trang tính. Xem mục tiếp theo trên chỉ in ghi chú trong Excel for Microsoft 365 for Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa các ghi chú mà bạn muốn in, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Để hiển thị một ghi chú riêng lẻ, hãy bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/Ẩn Ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy đi đến tab Xem lại > chú và > Tất cả Ghi chú.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ bất kỳ ghi chú chồng lấp nào, hãy bấm chuột phải và chọn Sửa Ghi chú ,rồi viền của hộp ghi chú sẽ hiển thị các điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền nào, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn .

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab Trang tính.

 4. Trong hộp Chú thích, bấm vào Như được hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel for Microsoft 365 for Mac, bạn không thể chỉ in ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả chú thích theo luồng và ghi chú ở cuối trang tính. Xem mục trước đó về cách in chú thích theo luồng và ghi chú Excel for Microsoft 365 for Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×