In trang tính theo hướng ngang hoặc hướng dọc

Theo mặc định, Microsoft Excel in các trang tính theo hướng dọc (chiều cao lớn hơn chiều rộng). Bạn có thể thay đổi hướng trang thành hướng ngang cho từng trang tính.

Thay đổi hướng trang

 1. Hãy chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn thay đổi hướng trang.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Hướng trang, rồi bấm Dọc hoặc Ngang.

  Trên tab Trang chủ, hãy bấm Hướng trang

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn chưa thiết lập máy in, tùy chọn Hướng sẽ hiển thị mờ và bạn sẽ không thể chọn được. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thiết lập một máy in. Tùy chọn này cũng bị mờ khi bạn đang sửa nội dung của một ô. Để giải quyết vấn đề này, hãy nhấn Enter để chấp nhận các thay đổi hoặc nhấn Ecs để hủy các thay đổi.

  • Vì bạn có thể thiết lập hướng trang cho từng trang tính, bạn có thể in một số trang tính trong sổ làm việc theo một hướng (chẳng hạn như hướng dọc) và các trang tính khác trong cùng sổ làm việc đó theo hướng ngược lại (chẳng hạn như hướng ngang). Chỉ cần thiết lập hướng trang thích hợp cho mỗi trang tính, rồi In một trang tính hoặc sổ làm việc.

Thay đổi hướng trang khi bạn đã sẵn sàng để in

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính hoặc dữ liệu trong trang tính mà bạn muốn in.

 2. Bấm vào Tệp > In.

 3. Trong hộp thả xuống Hướng Trang, dưới mục Thiết đặt, bấm Hướng Dọc hoặc Hướng Ngang.

 4. Khi bạn đã sẵn sàng in, hãy bấm In.

Tạo một mẫu sử dụng hướng trang ngang theo mặc định

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lưu sổ làm việc đã được cấu hình để in theo hướng trang ngang làm mẫu. Sau đó bạn có thể dùng mẫu này để tạo ra các sổ làm việc khác.

Tạo mẫu

 1. Tạo sổ làm việc.

 2. Hãy chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn thay đổi hướng trang.

  Cách chọn trang tính

  Để chọn

  Làm thế này

  Một trang tính đơn

  Bấm tab trang tính.

  Bấm tab Trang tính

  Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

  Bấm các mũi tên cuộn tab

  Hai hay nhiều trang tính liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

  Hai hay nhiều trang tính không liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

  Tất cả trang tính trong sổ làm việc

  Bấm chuột phải vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính.

  Lưu ý: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 3. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Hướng trang, rồi bấm Ngang.

  Trên tab Trang chủ, hãy bấm Hướng trang

  Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập máy in, tùy chọn Hướng sẽ hiển thị mờ và bạn sẽ không thể chọn được. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thiết lập một máy in. Tùy chọn này cũng bị mờ khi bạn đang sửa nội dung của một ô. Để giải quyết vấn đề này, hãy nhấn Enter để chấp nhận các thay đổi hoặc nhấn Ecs để hủy các thay đổi.

 4. Thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào khác nếu cần.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tùy chỉnh một vài trang tính cùng lúc, bạn có thể tạm thời nhóm những trang tính đó, thực hiện các thay đổi rồi rã nhóm chúng. Để nhóm các trang tính, hãy bấm chuột phải vào tab bất kỳ ở phía dưới trang tính. Trên menu lối tắt, bấm Chọn Tất cả Trang tính. Trên thanh tiêu đề, bạn sẽ nhìn thấy tên của trang tính, tiếp sau là từ [Nhóm]. Sau đó, thay đổi hướng thành ngang hoặc thực hiện bất kỳ tùy chỉnh mong muốn nào khác. Để rã nhóm, hãy bấm chuột phải vào tab bất kỳ, rồi bấm Rã nhóm Các trang (hoặc chỉ cần bấm vào một tab trang khác).

 5. Bấm tab Tệp.

 6. Bấm Lưu dưới Dạng rồi chọn vị trí bạn muốn lưu trang tính của mình. Ví dụ: hãy bấm Máy tính (hoặc PC Này trong Excel 2016), sau đó bấm Màn hình nền.

 7. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 8. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Excel (*.xltx), hoặc bấm Mẫu Excel Cho phép Macro (*.xltm) nếu trang tính có chứa những macro mà bạn muốn chúng có sẵn trong mẫu.

 9. Bấm Lưu.

  Mẫu này được tự động gửi tới thư mục Mẫu.

  Để sử dụng mẫu để tạo sổ làm việc, hãy thực hiện như sau (chỉ đối với Excel 2016, Excel 2013 và Excel 2010):

  1. Bấm Tệp > Mới.

  2. Bấm vào Cá nhân.

  3. Bấm vào biểu tượng hoặc tên của mẫu đã lưu.

Đầu Trang

Thay đổi hướng trang trong trang tính

 1. Hãy chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn thay đổi hướng trang.

  Cách chọn trang tính

  Để chọn

  Làm thế này

  Một trang tính đơn

  Bấm tab trang tính.

  Tab trang tính hiện hoạt

  Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

  Nút cuộn tab

  Hai hay nhiều trang tính liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

  Hai hay nhiều trang tính không liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

  Tất cả trang tính trong sổ làm việc

  Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 2. Ở tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Hướng, rồi bấm Dọc hoặc Ngang.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Để xem các viền trang in rõ ràng hơn, bạn có thể làm việc ở dạng xem Bố trí Trang (tab Dạng xem, nhóm Dạng xem Sổ làm việc).

Thay đổi hướng trang khi bạn đã sẵn sàng để in

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính hoặc dữ liệu trong trang tính mà bạn muốn in.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, rồi bấm In.

 3. Trong hộp thoại In, bấm Thuộc tính.

 4. Trong hộp thoại thuộc tính máy in, trong tab Bố trí, bên dưới mục Hướng, bấm Dọc hoặc Ngang, rồi bấm OK.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng in, bấm vào In.

Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập máy in, tùy chọn Hướng sẽ hiển thị mờ và bạn sẽ không thể chọn được. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải thiết lập máy in. Tùy chọn này cũng sẽ hiển thị mờ khi bạn đang trong quá trình chỉnh sửa nội dung của một ô. Để giải quyết vấn đề này, nhấn ENTER để chấp nhận các thay đổi hoặc ECS để hủy bỏ các thay đổi.

Tạo một mẫu sử dụng hướng trang ngang theo mặc định

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lưu sổ làm việc đã được cấu hình để in theo hướng trang ngang làm mẫu. Sau đó bạn có thể dùng mẫu này để tạo ra các sổ làm việc khác.

Tạo mẫu

 1. Tạo một sổ làm việc mới.

 2. Hãy chọn một hoặc nhiều trang tính mà bạn muốn thay đổi hướng trang.

  Cách chọn trang tính

  Để chọn

  Làm thế này

  Một trang tính đơn

  Bấm tab trang tính.

  Tab trang tính hiện hoạt

  Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

  Nút cuộn tab

  Hai hay nhiều trang tính liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

  Hai hay nhiều trang tính không liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

  Tất cả trang tính trong sổ làm việc

  Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 3. Ở tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Hướng, rồi bấm Ngang.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập máy in, tùy chọn Hướng sẽ hiển thị mờ và bạn sẽ không thể chọn được. Để giải quyết vấn đề này, bạn phải thiết lập máy in. Tùy chọn này cũng sẽ hiển thị mờ khi bạn đang trong quá trình chỉnh sửa nội dung của một ô. Để giải quyết vấn đề này, nhấn ENTER để chấp nhận các thay đổi hoặc ECS để hủy bỏ các thay đổi.

 4. Thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào khác nếu cần.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tùy chỉnh một số trang tính cùng một lúc, bạn có thể tạm thời nhóm những trang tính đó, thực hiện các thay đổi rồi rã nhóm. Để nhóm các trang tính, bấm chuột phải vào tab bất kỳ ở cuối trang tính. Trên menu lối tắt, bấm Chọn Tất cả Trang tính. Trên thanh tiêu đề, bạn sẽ nhìn thấy tên của trang tính, tiếp sau là từ [Nhóm]. Sau đó, thay đổi hướng thành ngang hoặc thực hiện bất kỳ tùy chỉnh mong muốn nào khác. Để rã nhóm, bấm chuột phải vào tab bất kỳ, rồi bấm Rã nhóm Trang tính (hoặc chỉ cần bấm vào một tab trang tính khác). Đừng quên rã nhóm các trang tính. Khi các trang tính được nhóm, bất kỳ thao tác gì bạn thực hiện với một trang tính cũng sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ các trang tính khác và có thể đó không phải là điều bạn mong muốn.

 5. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, rồi bấm Lưu dưới dạng.

 6. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên bạn muốn dùng cho mẫu này.

 7. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Excel (*.xltx), hoặc bấm Mẫu Excel Cho phép Macro (*.xltm) nếu trang tính có chứa những macro mà bạn muốn chúng có sẵn trong mẫu.

 8. Bấm Lưu.

  Mẫu tự động được đặt trong thư mục Mẫu.

  Mẹo: Nếu bạn sao chép sổ làm việc Excel bất kỳ vào thư mục Mẫu, bạn có thể sử dụng sổ làm việc đó dưới dạng mẫu mà không lưu ở định dạng tệp mẫu (.xltx hoặc .xltm). Trong Windows Vista, thư mục Mẫu thường là C:\Người dùng\ <tên bạn> \Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Mẫu. Trong Microsoft Windows XP, thư mục Mẫu thường là C:\Tài liệu và Cài đặt\ <tên bạn> \Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Mẫu.

 9. Để sử dụng mẫu để tạo một sổ làm việc mới, hãy thực hiện như sau:

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, rồi bấm Mới.

  2. Trong mục Mẫu, bấm vào Mẫu của Tôi.

  3. Trong hộp thoại Mới, bấm đúp vào mẫu bạn vừa tạo.

   Excel sẽ tạo một sổ làm việc mới dựa trên mẫu của bạn.

Đầu Trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×