INFO (Hàm INFO)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INFO trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Hàm INFO không sẵn dùng trong Excel Online.

Mô tả

Trả về thông tin về môi trường điều hành hiện thời.

Cú pháp

INFO(type_text)

Cú pháp hàm INFO có các đối số dưới đây:

  • Type_text    Bắt buộc. Văn bản chỉ rõ kiểu thông tin bạn muốn được trả về.

Kiểu thông tin

Trả về

"thư mục"

Đường dẫn của thư mục hiện tại.

"số trang"

Số lượng trang tính hiện hoạt trong sổ làm việc đang mở.

"gốc"

Trả về tham chiếu ô tuyệt đối của ô trên cùng và ngoài cùng bên trái có thể nhìn thấy trong cửa sổ, dựa vào vị trí cuộn hiện tại, dưới dạng văn bản có "$A:" ở đầu. Giá trị này nhằm để tương thích với Lotus 1-2-3 phiên bản 3.x. Giá trị thực trả về phụ thuộc vào thiết đặt kiểu tham chiếu hiện thời. Dùng D9 làm ví dụ, giá trị trả về sẽ là:

  • Kiểu tham chiếu A1     "$A:$D$9".

  • Kiểu tham chiếu R1C1    "$A:R9C4"

"phiên bản hệ điều hành"

Phiên bản hệ điều hành hiện thời, dưới dạng văn bản.

"phương pháp tính toán"

Phương pháp tính toán hiện thời; trả về "Tự động" hoặc "Thủ công".

"phiên bản"

Phiên bản của Microsoft Excel, dưới dạng văn bản.

"hệ thống"

Tên của môi trường điều hành:
Macintosh = "Mac"
Windows = "pcdos"

Quan trọng: Trong những phiên bản Microsoft Excel trước đây, các giá trị kiểu thông tin "memavail", "memused"và "totmem" trả về thông tin về bộ nhớ. Những giá trị kiểu thông tin này không còn được hỗ trợ nữa và giờ đây trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Nếu các công thức trong cột kết quả không hiển thị kết quả được mô tả trong cột mô tả, hãy chọn chúng, nhấn F2, rồi nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=INFO("numfile")

Số trang tính hiện hoạt

= INFO ("numfile")

'=INFO("recalc")

Chế độ tính lại cho sổ làm việc.

=INFO("recalc")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×