Bỏ qua để tới nội dung chính
×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Introduction to queries (Access basics, part 3)

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Learn the basics of creating queries in Access 2013. This course explains the types of queries, how to create Select queries, and use criteria, joins, and intermediate tables.

Inside this course:

Introduction to queries (5:24)
The types of queries you can build; using the Query Wizard.

Building queries with the Query Designer (4:45)
Using the Query Designer to build select queries.

Build queries that use more than one data source (4:45)
How to query multiple data sources; the basics of joins.

Using outer joins (2:50)
More about using left and right outer joins.

Query unrelated data sources (4:45)
How to use intermediate tables and add joins.

Course summary
A brief reminder of the key points in this course.

More courses available at Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×