Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IPMT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thanh toán lãi cho một kỳ đã biết của một khoản đầu tư với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Cú pháp

IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

Cú pháp hàm IPMT có các đối số sau đây:

  • Rate    Bắt buộc. Lãi suất theo kỳ hạn.

  • Per    Bắt buộc. Kỳ hạn mà bạn muốn tính lãi và phải nằm trong khoảng từ 1 tới nper.

  • Nper    Bắt buộc. Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim.

  • Pv    Bắt buộc. Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai.

  • Fv    Tùy chọn. Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được giả định là 0 (ví dụ, giá trị tương lai của khoản vay là 0).

  • Type    Tùy chọn. Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn. Nếu đối số kiểu bị bỏ qua, thì nó được giả định là 0.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Chú thích

  • Đảm bảo là bạn sử dụng đơn vị nhất quán để xác định tỉ suất và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho một khoản vay bốn năm với lãi suất 12 phần trăm năm, hãy sử dụng 12%/12 trong đối số lãi suất và 4*12 cho đối số nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% cho tỉ suất và 4 cho nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mặt mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm, được thể hiện bằng số âm; số tiền mặt mà bạn nhận được, chẳng hạn như séc chia cổ tức, được thể hiện bằng số dương.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

10,00%

Lãi hàng năm

1

Kỳ hạn mà bạn muốn tìm lãi đã trả.

3

Số năm của khoản vay

$8.000

Giá trị hiện tại của khoản vay

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=IPMT(A2/12, A3, A4*12, A5)

Tiền lãi đến hạn trong tháng thứ nhất của khoản vay với các điều khoản trong A2:A5.

($66,67)

=IPMT(A2, 3, A4, A5)

Tiền lãi đến hạn trong năm cuối cùng của khoản vay với cùng các điều khoản, trong đó các khoản thanh toán được trả hàng năm.

($292,45)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×