Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ISFORMULA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Kiểm tra xem liệu có tham chiếu đến ô chứa công thức hay không và trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Cú pháp

ISFORMULA(reference)

Cú pháp hàm ISFORMULA có các đối số sau đây.

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Tham chiếu là tham chiếu đến ô mà bạn muốn kiểm tra. Tham chiếu có thể là một tham chiếu ô, một công thức hoặc một tên tham chiếu đến một ô.

Chú thích

  • Nếu tham chiếu không có loại dữ liệu hợp lệ chẳng hạn như tên được xác định không phải là tham chiếu, ISFORMULA sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về TRUE vì =TODAY() là công thức.

TRUE

7

Trả về FALSE vì 7 là số, không phải là công thức.

FALSE

Xin chào thế giới!

Trả về FALSE vì "Xin chào thế giới!" là văn bản, không phải là công thức.

FALSE

=3/0

Trả về TRUE vì mặc dù chia cho 0 dẫn đến lỗi nhưng ô đó vẫn chứa công thức.

TRUE

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×