ISFORMULA (Hàm ISFORMULA)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ISFORMULA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Kiểm tra xem liệu có tham chiếu đến ô chứa công thức hay không và trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

Cú pháp

ISFORMULA(reference)

Cú pháp hàm ISFORMULA có các đối số sau đây.

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Tham chiếu là tham chiếu đến ô mà bạn muốn kiểm tra. Tham chiếu có thể là một tham chiếu ô, một công thức hoặc một tên tham chiếu đến một ô.

Chú thích

  • Nếu tham chiếu không có loại dữ liệu hợp lệ chẳng hạn như tên được xác định không phải là tham chiếu, ISFORMULA sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về TRUE vì =TODAY() là công thức.

TRUE

7

Trả về FALSE vì 7 là số, không phải là công thức.

FALSE

Xin chào thế giới!

Trả về FALSE vì "Xin chào thế giới!" là văn bản, không phải là công thức.

FALSE

=3/0

Trả về TRUE vì mặc dù chia cho 0 dẫn đến lỗi nhưng ô đó vẫn chứa công thức.

TRUE

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×