ISOWEEKNUM (Hàm ISOWEEKNUM)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ISOWEEKNUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tuần ISO của năm đối với ngày đã cho.

Cú pháp

ISOWEEKNUM(date)

Cú pháp hàm ISOWEEKNUM có các đối số sau đây.

  • Date    Bắt buộc. Ngày là mã ngày-giờ được Excel dùng để tính toán ngày và giờ.

Chú thích

  • Microsoft Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

  • Nếu đối số ngày không phải là số hợp lệ, ISOWEEKNUM sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu đối số ngày không phải là kiểu ngày hợp lệ, ISOWEEKNUM sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ngày

09/03/2012

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ISOWEEKNUM(A2)

Số thứ tự trong năm của tuần có ngày 09/03/2012, dựa theo các tuần bắt đầu vào ngay mặc định là Thứ hai (10).

10

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×