ISPMT (Hàm ISPMT)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn cụ thể của một khoản đầu tư.

Cú pháp

ISPMT (lãi suấttrên mỗi,nper,pv)

Lãi suất    là lãi suất của khoản đầu tư.

Cho mỗi    là khoảng thời gian mà bạn muốn tìm lãi và phải giữa 1 và nper.

Nper    là tổng số kỳ của khoản đầu tư thanh toán.

PV    là giá trị hiện tại của khoản đầu tư. Cho một khoản vay, pv là số tiền vay.

Chú thích

  • Hãy đảm bảo là bạn dùng đơn vị nhất quán để xác định rate và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho khoản vay bốn năm với lãi suất hàng năm 12 phần trăm, hãy dùng 12%/12 cho rate và 4*12 cho nper. Nếu bạn thanh toán hàng năm cho cùng khoản vay đó, hãy sử dụng 12% cho rate và 4 cho nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm hoặc các tài khoản rút tiền khác, được thể hiện bằng số âm; số tiền mà bạn nhận được chẳng hạn như séc cổ tức và các khoản tiền gửi khác, được thể hiện bằng số dương.

  • Để biết thêm thông tin về hàm tài chính, hãy xem hàm PV.

Ví dụ

Trong ví dụ đầu tiên, lãi suất chia cho 12 để có lãi suất hàng tháng. Năm vào tiền được nhân với 12 để có được số lần thanh toán.

R ăn

Cho mỗi

Nper

PV

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10 %

1

3

8000000

=ISPMT([rate]/12,[Per],[Nper]*12,[PV])

Tiền lãi được trả cho thanh toán hàng tháng đầu tiên của một khoản vay với các đối số đã xác định (-64814.8)

10 %

1

3

8000000

=ISPMT([rate],1,[Nper],[PV])

Tiền lãi được trả trong năm thứ nhất của khoản vay với các đối số đã xác định (-533333)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×