Két sắt Người gửi trong Outlook.com

Để đảm bảo thư từ các địa chỉ hoặc tên miền đã biết không bị chuyển vào thư mục Email Rác, hãy thêm chúng vào danh sách người gửi an toàn:

  1. Mở cài đặt Két sắt gửi mới nhất của bạn.

  2. Bên Két sắt người gửi và tên miền,hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn thêm, rồi chọn Thêm.

  3. Để thêm một danh sách gửi thư vào người gửi an toàn, hãy nhập danh sách gửi thư vào Két sắt sách gửi thư khác và chọn Thêm.

  4. Chọn Lưu.

Tìm hiểu thêm

Chặn người gửi hoặc đánh dấu email là thư rác trong Outlook.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×