Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Kênh được chia sẻ trong Teams là gì?

Kênh được chia sẻ là nơi cộng tác với những người bên trong và bên ngoài nhóm hoặc tổ chức của bạn. Con người bên ngoài tổ chức của bạn có thể tham gia vào kênh được chia sẻ mà không cần chuyển đổi tổ chức.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tại sao nên sử dụng kênh được chia sẻ so với các loại kênh khác?

Ai có thể chia sẻ kênh?

Chủ sở hữu kênh có thể chia sẻ kênh với các nhóm mà họ sở hữu, với những người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của họ và với các nhóm khác trong hoặc ngoài tổ chức của họ.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chia sẻ kênh với mọi ngườivà Chia sẻ kênh với nhóm.

Lưu ý: Quản trị viên phải bật kết nối trực tiếp B2B trước khi bạn có thể thêm người hoặc nhóm bên ngoài tổ chức của mình vào kênh được chia sẻ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cộng tác với người dự bên ngoài trong một kênh.

Lưu ý: Khi mọi người tham gia hoặc rời khỏi nhóm, danh sách thành viên nhóm đã cập nhật sẽ được phản ánh trong kênh được chia sẻ. 

Ai có thể tạo kênh được chia sẻ?

Chủ sở hữu nhóm có thể tạo kênh dùng chung. Khi chủ sở hữu nhóm tạo kênh được chia sẻ, họ sẽ trở thành chủ sở hữu kênh.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tạo kênh dùng chung.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi kênh được chia sẻ thành kênh tiêu chuẩn hoặc kênh riêng tư và ngược lại. 

Nhóm chủ nhà là gì?

Khi chủ sở hữu nhóm tạo kênh chung, nhóm đó sẽ trở thành nhóm chủ nhà. Kênh được chia sẻ nằm trong nhóm chủ nhà. Chủ sở hữu kênh có thể chia sẻ kênh với nhóm chủ nhà hoặc thêm mọi người vào kênh được chia sẻ mà không cần thêm họ vào nhóm chủ nhà.

Lưu ý: Sau khi tạo kênh được chia sẻ, bạn không thể thay đổi nhóm chủ nhà.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Mục Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênhvà Những điều đầu tiên cần biết về kênh.

Chủ đề liên quan

Chủ sở hữu kênh dùng chung và vai trò thành viên

Quản lý kênh được chia sẻ

Khách và kênh dùng chung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×