Kích hoạt hiệu ứng hoạt hình

Bạn có thể kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu phát vào lúc bắt đầu một clip âm thanh hoặc video hay thậm chí trong khi phát âm thanh hoặc video. Bạn cũng có thể kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào hình hoặc đối tượng sẽ được tạo hiệu ứng hoạt hình.

 • Bạn đang sử dụng phiên bản Office nào?
 • Các phiên bản mới hơn
 • Office 2010

Kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào đó

 1. Chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn thêm hoạt hình.

 2. Đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Thêm Hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn thêm.

 3. Tiếp theo, đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Ngăn Hoạt hình.

  Mở Ngăn hoạt hình

 4. Trong ngăn hoạt hình, chọn hình dạng hoạt hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn kích hoạt để phát khi bạn bấm vào nó.

 5. Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm rồi chọn đối tượng đó.

Kích hoạt một hoạt hình để bắt đầu trong một clip âm thanh hoặc video

Muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát trong clip âm thanh hoặc video, trước tiên bạn phải chèn thẻ đánh dấu vào vị trí mong muốn trong clip.

 1. Thêm thẻ đánh dấu vào clip video hoặc âm thanh tại vị trí mà bạn muốn kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu.

 2. Đi tới Hoạt hình > Hoạt hình Nâng cao > Ngăn Hoạt hình.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu hứng hoạt hình mà bạn muốn bắt đầu tại một điểm nhất định trong clip âm thanh hoặc video.

 4. Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm Kích hoạt, trỏ vào Trên thẻ đánh dấu và chọn thẻ đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình để bắt đầu.

  văn bản thay thế

Đặt yếu tố kích hoạt khi bấm vào một mục

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn mục có hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 4. Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm chuột, rồi chọn đối tượng mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.

Đặt yếu tố kích hoạt trên thẻ đánh dấu video

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn mục có hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, hãy bấm vào Ngăn Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình trong ribbon PowerPoint 2010.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hoạt hình mà bạn muốn kích hoạt.

 4. Trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Trên Thẻ đánh dấu, rồi chọn thẻ đánh dấu video mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình.

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Tính năng này chỉ sẵn dùng cho Người đăng ký Microsoft 365 dành cho máy khách trên máy tính chạy Windows.

Kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu khi bạn bấm vào đó

 1. Chọn hình hoặc đối tượng bạn muốn thêm hoạt hình.

 2. Vào tab Hoạt hình và chọn hoạt hình bạn muốn thêm.

 3. Tiếp theo, vào Hoạt hình > Ngăn Hoạt hình. Nút Ngăn Hoạt hình

  Ngăn Hoạt hình mở.

 4. Trong ngăn hoạt hình, chọn hình dạng hoạt hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn kích hoạt để phát khi bạn bấm vào nó.

 5. Trong tab Hoạt hình, bấm vào Kích hoạt, trỏ vào Khi Bấm rồi chọn đối tượng đó.

  Kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát khi một đối tượng được chọn.

Kích hoạt một hoạt hình để bắt đầu trong một clip âm thanh hoặc video

Muốn kích hoạt hiệu ứng hoạt hình để phát trong clip âm thanh hoặc video, trước tiên bạn phải chèn thẻ đánh dấu vào vị trí mong muốn trong clip.

 1. Thêm thẻ đánh dấu vào clip video hoặc âm thanh tại vị trí mà bạn muốn kích hoạt để hiệu ứng hoạt hình bắt đầu.

 2. Vào Hoạt hình > Ngăn Hoạt hình.

 3. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn bắt đầu tại một điểm nhất định trong clip âm thanh hoặc video.

 4. Trong tabHoạt hình, bấm Kích hoạt, trỏ vào Trên thẻ đánh dấu và chọn thẻ đánh dấu mà bạn muốn kích hoạt hoạt hình để bắt đầu.

  Kích hoạt một hoạt hình để phát trên một thẻ đánh dấu

Xem Thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×