Sau khi bạn gửi tài liệu để xem lại, bạn có thể nhận được rất nhiều bản sao —với các gợi ý và chỉnh sửa mà bạn không muốn bỏ lỡ. Khi điều đó xảy ra, hãy kết hợp tất cả những chỉnh sửa và ý tưởng đó thành một tài liệu.

Phối hai phiên bản tài liệu

 1. Bấm Xem lại > So sánh > hợp.


  Lệnh Kết hợp trên menu So sánh Cửa sổ bật lên cho phép bạn chọn Tài liệu gốc và Tài liệu đã sửa đổi.
  kết hợp hình ảnh

 2. Bên dưới Tài liệu gốc,bấm vào mũi tên xuống, rồi chọn tài liệu bạn đã gửi để xem lại. Nếu bạn cần duyệt đến vị trí của tệp, hãy bấm vào biểu tượng thư mục. Hãy nhớ rằng, đây là tài liệu gốc mà bạn đã làm việc mà không có bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào.
  Gốc

 3. Bên dưới Tài liệu đãsửa đổi, chọn tài liệu bạn muốn phối.
  Đã sửa đổi

 4. Trong hộp Nhãn thay đổi không được đánh dấu bằng, hãy nhập tên hoặc cụm từ để bạn sẽ biết được ai đã gợi ý những thay đổi đó.

 5. Bấm vào Xem thêm để xem thêm tùy chọn kết hợp tài liệu.
  Xem thêm

 6. Bên dưới Hiển thị thay đổitrong , bấm vào Tài liệu mới.
  Hiển thị thay đổi trong tài liệu mới

 7. Bấm OK.

  Word sẽ mở ra một tài liệu mới kết hợp tài liệu gốc và bản sao mà bạn đã phối với tài liệu đó. Màn hình được chia thành ba phần. Một phần hiển thị Chỉnh sửa được thựchiện, phần giữa hiển thị tài liệu kết hợp ,và phần thứ ba, được chia thành hai, hiển thị Tài liệu gốc và Tài liệu đã chỉnh sửa.

  Kết hợp
  Nếu đó là quá nhiều thông tin trên màn hình, hãy bấm So sánh các > Tài liệu Nguồn > Ẩn Tài liệu Nguồn. Lưu ý đường dọc màu đỏ hiển thị vị trí thực hiện thay đổi.
  Thay đổi được theo dõi

 8. Khi bạn đã giải quyết các thay đổi kết hợp theo cách bạn muốn, hãy lưu tài liệu.

Mẹo: Lần sau, hãy bỏ qua tất cả điều này bằng cách chia sẻ tài liệu trên OneDrive mời mọi người thêm các chỉnh sửa và chú thích của họ.

Phối các bản sao bổ sung

Nếu bạn muốn phối nhiều bản sao hơn, hãy lưu tài liệu có chứa những thay đổi đã kết hợp của hai bản đầu tiên. Sau đó phối các bản sao bổ sung với tài liệu đó.

 1. Bấm Xem lại > So sánh > hợp.

  Lệnh Kết hợp trên menu So sánh

 2. Bên dưới Tài liệugốc , bấm vào mũi tên, rồi bấm vào tài liệu có chứa các thay đổi đã kết hợp.

 3. Bên dưới Tài liệu đã sửađổi, bấm vào bản sao tiếp theo bạn muốn phối.

 4. Trong hộp Nhãn thay đổi không được đánh dấu bằng, hãy nhập tên hoặc cụm từ để bạn sẽ biết được ai đã gợi ý những thay đổi đó.

 5. Bấm Thêm.

 6. Bên dưới Hiển thị thay đổitrong , bấm tài liệu gốc.

 7. Bấm OK.

Xem thêm

Xem và so sánh các tài liệu song song

So sánh sự khác biệt của tài liệu bằng cách sử dụng tùy chọn dòng đen hợp pháp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×