Kết hợp tên và họ

Giả sử bạn muốn tạo một cột tên đầy đủ duy nhất bằng cách kết hợp hai cột khác, tên và họ. Để kết hợp tên và họ, hãy dùng hàm Concatenate hoặc toán tử dấu và (&).

Quan trọng: Trong Excel 2016, Excel Mobile và Excel dành cho web, hàm này đã được thay thế bằng hàm concat . Mặc dù hàm CONCATENATE vẫn sẵn dùng cho tương hợp về sau nhưng từ nay, bạn nên cân nhắc việc sử dụng hàm CONCAT. Đó là do hàm CONCATENATE có thể không khả dụng trong các phiên bản tương lai của Excel.

Ví dụ

Sao chép ví dụ sau đây vào một trang tính trống.

1

2

3

A

B

Tên

Họ

Nancy

Davolio

An

Full

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2&" "&B2

Kết hợp các tên ở trên, được phân tách bởi một khoảng trắng (Nancy Davolio)

=B3&", "&A3

Kết hợp các tên ở trên, được phân tách bằng dấu phẩy (Fuller, Andrew)

= CONCAT (A2, "", B2)

Kết hợp các tên ở trên, được phân tách bởi một khoảng trắng (Nancy Davolio)

Lưu ý: Để thay thế công thức bằng kết quả, hãy chọn các ô và trên tab Trang đầu, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép Ảnh nút , bấm dán Ảnh nút , sau đó bấm dán giá trị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×