Bỏ qua để tới nội dung chính

Kết hợp văn bản bằng ngày tháng hoặc thời gian

Giả sử bạn muốn tạo một câu đúng ngữ pháp từ một vài cột dữ liệu để gửi thư hàng loạt hoặc định dạng ngày tháng với văn bản mà không ảnh hưởng đến các công thức sử dụng các ngày này. Để kết hợp văn bản với ngày tháng hoặc thời gian, hãy dùng hàm Text và toán tử & (dấu và).

Ví dụ

Ví dụ về cách hiển thị các công thức có thể kết hợp văn bản với giá trị ngày và thời gian

Hàm Text yêu cầu hai đối số (nghĩa là, mục giữa các dấu ngoặc đơn). Đối số đầu tiên là một giá trị, chẳng hạn như một ngày hoặc một số. Giá trị này được chuyển đổi thành một giá trị văn bản. Đối số thứ hai, format_text, là một chuỗi đặc biệt mà Excel nhận ra và sử dụng để hiển thị giá trị văn bản được chuyển đổi theo định dạng mà bạn chỉ định. Trong ví dụ thứ hai và thứ ba, ngày tháng trong B3 và B4 được chuyển đổi thành văn bản và sau đó sẽ được hiển thị ở hai định dạng khác nhau: "d-Mmm-yyyy" (kết quả là trong ngày 4 tháng 6, 2010) và "Mmmm d, yyyy". (kết quả là tháng 6-07-2010).

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm TEXT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×