Sử dụng phổ biến của hàm

Kết hợp văn bản từ hai hoặc nhiều ô vào một ô

Kết hợp văn bản từ hai hoặc nhiều ô vào một ô

Bạn có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều ô vào một ô duy nhất bằng dấu và biểu tượng (&) hoặc hàm CONCAT.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Kết hợp dữ liệu bằng dấu và ký hiệu (&)

  1. Chọn ô mà bạn muốn đặt dữ liệu kết hợp.

  2. Nhập = và chọn ô đầu tiên mà bạn muốn kết hợp.

  3. Nhập & và sử dụng dấu ngoặc kép với khoảng trống được đính kèm.

  4. Chọn ô tiếp theo mà bạn muốn kết hợp, rồi nhấn Enter. Một công thức ví dụ có thể là = A2& "" &B2.

Kết hợp dữ liệu bằng cách sử dụng hàm CONCAT

  1. Chọn ô mà bạn muốn đặt dữ liệu kết hợp.

  2. Nhập = concat (.

  3. Chọn ô mà bạn muốn kết hợp đầu tiên.

    Sử dụng dấu phẩy để phân tách các ô mà bạn kết hợp và sử dụng dấu ngoặc kép để thêm khoảng trống, dấu phẩy hoặc văn bản khác.

  4. Đóng công thức bằng dấu ngoặc đơn, rồi nhấn Enter. Một công thức ví dụ có thể là = concat (A2, "gia đình").

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

concat

Text textjoin

trong Excel

kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu (Power query)

tổng quan về các công thức trong Excel

làm thế nào để tránh các công thức bị

lỗi tìm và sửa lỗi trong công thức

phím tắt

văn bản (tham khảo)

hàm Excel (

theo thể loại

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×