Mục lục
×

Chủ đề này giải thích cách kết nối tài khoản LinkedIn và tài khoản cơ quan hoặc trường học của Microsoft để xem LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft.

 1. Đi tới một giải pháp hoặc ứng dụng của Microsoft, ví dụ: Outlook trên web.

 2. Mở thẻ hồ sơ.

 3. Chọn biểu tượng hoặc phần LinkedIn. Bạn sẽ chỉ thấy thông tin này nếu tổ chức của bạn cho phép bạn kết nối tài khoản của mình.

 4. Chọn Có, hãy bắt đầu/Tiếp tục đi tới LinkedIn.

 5. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 6. Chọn Chấp nhận để kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản Microsoft cơ quan hoặc trường học của bạn.

 7. Chọn một tùy chọn:

  1. Chọn Chấp nhận để cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn chia sẻ dữ liệu với LinkedIn.

  2. Chọn Không Phải Bây giờ nếu bạn không muốn cho phép tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình chia sẻ dữ liệu với LinkedIn. 

 8. Nếu được nhắc, hãy chọn Đã hiểu/OK để hoàn tất thiết lập.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Thông tin LinkedIn trong tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×