Kết nối (Nhập) dữ liệu ngoài

Lợi ích chính của việc kết nối với dữ liệu ngoài là bạn có thể định kỳ phân tích dữ liệu này trong Microsoft Office Excel mà không cần sao chép nhiều lần dữ liệu, đây là một thao tác có thể tốn thời gian và dễ dẫn đến lỗi. Sau khi kết nối với dữ liệu ngoài, bạn cũng có thể tự động làm mới (hoặc cập nhật) sổ làm việc Excel của bạn từ nguồn dữ liệu gốc bất cứ khi nào nguồn dữ liệu được cập nhật thông tin mới.

Quan trọng: Các kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị vô hiệu hóa trên máy tính của bạn. Để kết nối với dữ liệu khi mở sổ làm việc, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm,loại bỏ hoặc xem nhà phát hành tin cậy,Tài liệu tin cậy và Xem các tùy chọn và thiết đặt của tôi trong Trung Microsoft Office tin cậy.

Để mở hộp thoại Kết nối Hiện có, hãy chọn Dữ liệu > Kết nối Hiện có. Bạn có thể hiển thị tất cả các kết nối sẵn dùng cho bạn Excel bảng trong sổlàm việc của bạn. Bạn có thể mở kết nối hoặc bảng từ danh sách, rồi sử dụng hộp thoại Nhập Dữ liệu để quyết định cách bạn muốn nhập dữ liệu. 

Hộp thoại Connectio hiện có trong Excel hiển thị danh sách các nguồn dữ liệu hiện đang được sử dụng trong sổ làm việc

Lưu ý: Bạn cũng có thể mở hộp thoại Kết nối Hiện có từ hộp thoại Thay đổi Nguồn Dữ liệu PivotTable. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi nguồn dữ liệu cho PivotTable, hãy xem Thay đổi dữ liệu nguồn cho PivotTable.

 1. Trong danh sách thả xuống Hiện, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

  Tất cả    Để hiển thị tất cả các kết nối, hãy bấm Tất cả Kết nối. Điều này được chọn theo mặc định.

  Sổ làm việc    Để chỉ hiển thị danh sách kết nối được sử dụng gần đây, hãy bấm Kết nối trong Sổ làm việc này.

  Danh sách này được tạo ra từ các kết nối mà bạn đã xác định, mà bạn đã tạo ra bằng cách dùng hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu của Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu hoặc trước đó bạn đã chọn kết nối từ hộp thoại này.

  Máy tính    Để chỉ hiển thị các kết nối sẵn dùng trên máy tính của bạn, hãy chọn Tệp kết nối trên máy tính này.

  Danh sách này được tạo từ thư mục Nguồn Dữ liệu của Tôi thường được lưu trữ trong thư mục Tài liệu của Tôi trên máy tính của bạn.

  Mạng    Để chỉ hiển thị các kết nối sẵn có từ tệp kết nối có thể truy nhập từ mạng, hãy chọn Tệp kết nối trên Mạng. Danh sách này được tạo ra từ Excel Thư viện Kết nối Dữ liệu (DCL) trên site Microsoft SharePoint Services của bạn. DCL là một thư viện tài liệu trong một site SharePoint Services chứa một tập hợp Office tệp Kết nối Dữ liệu (ODC) (.odc). Thông thường, DCL được thiết lập bởi người quản trị site, người này cũng có thể cấu hình site SharePoint để hiển thị các tệp ODC từ DCL này trong hộp thoại Kết nối Bên ngoài. Để biết thêm thông tin, hãy xem SharePoint Services Trợ giúp về Quản trị Trung tâm.

 2. Chọn kết nối bạn muốn, rồi chọn Mở. Hộp thoại Nhập Dữ liệu sẽ xuất hiện.

 3. Quyết định cách bạn muốn nhập dữ liệu, rồi chọn OK. Để biết thêm thông tin về cách dùng hộp thoại này, hãy chọn dấu chấm hỏi (?).

Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối mà bạn muốn, bạn có thể tạo ra một kết nối. Bấm Duyệt Thêm, sau đó trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, bấm Nguồn Mới để khởi động Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu để bạn có thể chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn kết nối.

Lưu ý: Nếu bạn chọn kết nối từ thể loại Tệp kết nối trên mạng hoặc Tệp kết nối trên máy tính này thì tệp kết nối sẽ được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng kết nối sổ làm việc mới, sau đó được sử dụng làm thông tin kết nối mới.

 1. Trong danh sách thả xuống Hiện, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

  Tất cả   Để hiển thị tất cả các kết nối, hãy bấm Bảng Sổ làm việc. Điều này được chọn theo mặc định.

  Connections    Để hiển thị các bảng được xác định chỉ theo kết nối, hãy chọn Bảng Connections.

  Danh sách này được tạo ra từ các kết nối mà bạn đã xác định, mà bạn đã tạo ra bằng cách dùng hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu của Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu hoặc trước đó bạn đã chọn kết nối từ hộp thoại này.

  Sổ làm việc     Để hiển thị một bảng trong sổ làm việc, chọn Bảng Sổ làm việc.

 2. Chọn kết nối bạn muốn, rồi chọn Mở. Hộp thoại Nhập Dữ liệu sẽ xuất hiện.

 3. Quyết định cách bạn muốn nhập dữ liệu, rồi chọn OK. Để biết thêm thông tin về cách dùng hộp thoại này, hãy chọn dấu chấm hỏi (?).

Xem Thêm

Trợ giúp Power Query Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×