Khách hàng mua FOPE thông qua một thỏa thuận FrontBridge

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn mua FOPE thông qua một thỏa thuận FrontBridge chúng tôi sẽ có cung cấp cho bạn với giấy phép cho EOP. Cùng với giấy phép mới, chúng tôi sẽ kết thúc thỏa thuận FrontBridge kế thừa và bạn sẽ không còn được tính hóa đơn cho dịch vụ FOPE. Nếu có các dịch vụ trên thỏa thuận FrontBridge, chúng tôi sẽ có chỉ đã ngừng cung cấp thanh toán cho các dịch vụ FOPE. Chúng tôi sẽ không có nghĩa hay sẽ chúng tôi, chấm dứt thỏa thuận của bạn. Bằng cách chấp nhận, sau đó dùng các giấy phép, bạn sẽ được gắn kết bằng thỏa thuận gói đăng ký trực tuyến của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×