Mục lục
×
Bắt đầu
Bắt đầu

Khám phá nội dung học tập

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khám phá trong Viva Learning

Viva Learning đã được tích hợp với Tìm kiếm của Microsoft. Bạn có thể tìm kiếm các cơ hội học tập từ thanh tìm kiếm trong SharePoint, Office.com, Ứng dụng Office và tab Công việc trong Bing. 

Tìm kiếm trong Viva Learning

Tìm kiếm nội dung học tập trong thanh tìm kiếm trên trang Viva Learning của bạn. Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm theo Sở thích, Nhà cung cấp và Thời lượng của bạn. 

Đánh dấu nội dung để lưu trong thư viện học tập cá nhân của bạn hoặc chia sẻ kết quả với đồng nghiệp. 

Tìm kiếm trong SharePoint 

Bạn có thể nhập vào thanh tìm kiếm của SharePoint tìm nội dung học tập. Kết quả sẽ xuất hiện trong tab Tất cả hoặc bạn có thể dẫn hướng đến tab Học tập xem chỉ nội dung học tập. 

Tìm kiếm trong Office.com hoặc trên Ứng dụng Office 

Cũng giống như trong SharePoint, bạn có thể khám phá các cơ hội học tập bằng cách tìm kiếm trong thanh tìm kiếm trong Office.com hoặc trong Ứng dụng Office. 

Tìm kiếm trong Bing 

Nếu tổ chức của bạn đã kích Tìm kiếm của Microsoft trong Bing, bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung học tập trong Bing bằng cách nhập vào thanh tìm kiếm và dẫn hướng đến tab Công việc. Bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Bing việc của mình để xem tab Công việc. Bạn sẽ tìm thấy kết quả tìm kiếm nội dung học tập bên dưới Tất cả hoặc bạn có thể dẫn hướng đến tab Học tập để chỉ tìm các cơ hội học tập.  

Sử dụng nội dung trong ứng Viva Learning Teams này 

Việc chọn kết quả trong trang kết quả tìm kiếm của SharePoint, Office.com, Ứng dụng Office hoặc tab Công việc của Bing sẽ khởi động trang chi tiết của khóa học học đó trong Viva Learning Teams. Sau đó bạn có thể xem nội dung, lưu hoặc đề xuất nội dung đó cho người khác. 

Bạn muốn xem thêm?

Microsoft Viva Learning

Đề xuất và quản lý nội dung trong Microsoft Viva Learning

Thông tin cá Học tập

Mạng xã hội Học tập

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×