Không còn hỗ trợ tài khoản liên kết trong Outlook trên web (các tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp)

Microsoft sẽ loại bỏ khả năng thêm các tài khoản mới vào Outlook trên web bằng cách sử dụng tính năng Tài khoản liên kết vào 15/09/2018 và sẽ ngừng đồng bộ các tài khoản hiện có vào 30/10/2018.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn:

  • Bạn sẽ không thể kết nối các tài khoản mới sau 15/09/2018.

  • Các tài khoản được kết nối trước 15 Tháng Chín sẽ tiếp tục đồng bộ như thường cho tới 30/10/2018.

  • Vào 30 Tháng Mười, mọi tài khoản liên kết sẽ ngừng đồng bộ email. 

  • Vào 15 Tháng Mười Một, tùy chọn Tài khoản liên kết (Cài đặt > Thư > Tài khoản) sẽ bị loại bỏ khỏi Outlook trên web .

  • Email đã đồng bộ sẽ tiếp tục xuất hiện trong hộp thư đến, trừ khi bạn loại bỏ thư đó theo cách thủ công.​

Để tiếp tục xem email từ các tài khoản khác:

Xem thêm

Loại bỏ một tài khoản liên kết khỏi Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×