We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Phát email của tôi hiện không có hỗ trợ cụ thể trên CarPlay hoặc Android Auto. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ ứng dụng âm thanh nào khác, các điều khiển phát lại cơ bản (phát, tạm dừng, trước đó, tiếp theo) sẽ hiển thị trên CarPlay khi phát email của tôi đang được sử dụng trên điện thoại được kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×