Không thêm được tài khoản Outlook.com với các miền @msn.com, @hotmail.com, @live.com

Cập nhật gần nhất: 04/08/2017

SỰ CỐ

Không thể thêm tài khoản Outlook với các tên miền: @msn.com, @hotmail.com, @live.com và có thể cả các tên miền khác.

Trên Outlook 2013, Outlook không thể thêm tài khoản, đồng thời bạn gặp phải lỗi Kết nối Bị mã hóa - hoặc Outlook thêm tài khoản dưới dạng tài khoản POP.

Trên Outlook 2007 và Outlook 2010, Outlook nhắc bạn cài đặt Trình kết nối Hotmail Outlook đã bị bỏ dùng.

Không thể thêm tài khoản do lỗi kết nối bị mã hóa trong Outlook 2013:

Lỗi kết nối được mã hóa trong Outlook

Tài khoản được thêm dưới dạng tài khoản POP trong Outlook 2013:

Outlook thêm tài khoản dưới dạng POP

Khi thêm tài khoản trong Outlook 2010, Outlook nhắc bạn chuyển hướng Tự động Phát hiện rồi nhắc bạn cài đặt Trình kết nối Hotmail:

Outlook chuyển hướng sang Tự động Khám phá

Lời nhắc Trình kết nối Hotmail trong Outlook

Trạng thái: Đã khắc phục

Sự cố này hiện đã được khắc phục.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong được đọc các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Outlook UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Chủ đề Liên quan

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Outlook for Windows
Giải quyết sự cố của Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×