Không thể cài đặt hoặc quản lý Office sau khi đăng nhập tại office.com

Bạn có thể đã đăng nhập vào office.com và không rõ lý do tại sao bạn lại nhìn thấy một trong những thông báo sau khi bạn sở hữu Office:

 • Đi Premium với Microsoft 365 để cài đặt các ứng dụng mới nhất trên PC hoặc máy Mac của bạn

 • Đây là nơi phù hợp để cài đặt và cài đặt lại Office 2016, Office 2013 và Microsoft 365 hoặc quản lý thuê bao Microsoft 365 của bạn, nhưng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản không được liên kết với bất kỳ sản phẩm Office nào.

Tại sao tôi lại nhận được một trong các thông báo này khi tôi sở hữu Office?

Các thông báo này có thể xuất hiện khi Office không nhận diện được tài khoản bạn vừa đăng nhập là tài khoản có liên kết với Office. Sự liên kết này có được tùy thuộc vào cách bạn sở hữu Office.

Nguyên khác khác khiến bạn nhận được thông báo này là do đã có sự cố với tài khoản bạn đã đăng nhập.

Chọn một trong các tùy chọn sau để giúp khắc phục sự cố:

Mẹo: Để biết thêm thông tin về các tài khoản bạn sử dụng với Office, hãy xem mục Tôi sẽ sử dụng tài khoản nào với Office và vì sao tôi cần có tài khoản?

Bạn vừa mua hoặc nhận được một bản sao của Office, hoặc bạn không biết chỗ để nhập khóa sản phẩm

Nếu gần đây bạn đã mua hoặc nhận được Office, có thể bạn chưa quy đổi khóa sản phẩm (nếu bạn có khóa sản phẩm) và do đó, đã bỏ lỡ bước liên kết Office bằng cách đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft hoặc tạo tài khoản mới.

Cách thức liên kết tài khoản này phụ thuộc vào cách bạn có được Office. Hãy chọn trong các tùy chọn dưới đây:

Bước 1: Truy nhập office.com/setup.

Bước 2: Làm theo các bước trên màn hình để thêm tài khoản Microsoft hiện có hoặc tạo tài khoản mới.

Bước 3: Nhập khóa sản phẩm của bạn, rồi làm theo các lời nhắc còn lại.

Vị trí khóa sản phẩm khi mua Office từ đơn vị bán lẻ nhưng không phải trên DVD

Thao tác này sẽ hoàn tất các bước liên kết Office với tài khoản Microsoft này. Trong tương lai, bất cứ khi nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên thiết bị này hoặc một thiết bị khác, hãy đăng nhập vào office.com, rồi nhập cùng một tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft.

Mẹo: Giữ khóa sản phẩm của bạn ở một nơi an toàn để làm bằng chứng mua hàng và ghi lại tài khoản bạn đã sử dụng, phòng khi bạn cần lấy lại sau này.

Thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: đi tới www.microsoftstore.com và đăng nhập (góc trên bên phải) với tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua Office.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn tên của bạn trong góc trên bên phải, rồi chọn Lịch sử đơn hàng.

Bước 3: xác định vị trí Office mua một lần hoặc ứng dụng Office riêng lẻ, rồi chọn cài đặt Office để xem khóa sản phẩm của bạn (điều này không thực sự cài đặt Office).

Bước 4: chọn cài đặt Office một lần nữa trong cửa sổ trong đó khóa sản phẩm sẽ xuất hiện.

Bước 5: trên hi. Hãy đưa văn phòng của bạn , làm theo các lời nhắc để đăng nhập lại và liên kết khóa sản phẩm với tài khoản Microsoft của bạn.

Hiển thị trang Lịch sử đơn hàng trong Microsoft Store

Thao tác này sẽ hoàn tất các bước liên kết Office với tài khoản Microsoft này. Trong tương lai, bất cứ khi nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên thiết bị này hoặc một thiết bị khác, hãy đăng nhập vào office.com, rồi nhập cùng một tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft.

Không phải mọi phiên bản Office đều có khóa sản phẩm nhưng nếu phiên bản của bạn có, khóa sản phẩm có thể được gửi kèm trên email xác nhận đơn hàng của bạn hoặc lịch sử đơn hàng từ nhà bán lẻ trực tuyến bạn đã mua Office. Sau khi bạn tìm thấy khóa của mình, hãy làm theo các bước bên dưới để quy đổi.

Bước 1: Truy nhập office.com/setup.

Bước 2: Làm theo các bước trên màn hình để thêm hoặc tạo một tài khoản mới.

Bước 3: Nhập khóa sản phẩm của bạn và làm theo các lời nhắc còn lại.

Thao tác này sẽ hoàn tất các bước liên kết Office với tài khoản Microsoft này. Trong tương lai, bất cứ khi nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên thiết bị này hoặc một thiết bị khác, hãy đăng nhập vào office.com, rồi nhập cùng một tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft.

Mẹo: Giữ khóa sản phẩm của bạn ở một nơi an toàn để làm bằng chứng mua hàng và ghi lại tài khoản bạn đã sử dụng, phòng khi bạn cần lấy lại sau này.

Nếu gần đây, bạn được ai đó chia sẻ Office, trước tiên bạn phải thực hiện như sau:

 1. Chọn Chấp nhận trong email đã được gửi cho bạn để mời bạn dùng chung Office.

 2. Trên trang Bạn đã được mời, chọn Bắt đầu.

 3. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hiện có hoặc chọn Tạo một tài khoản! trên trang đăng nhập.

  Mẹo: Khi tạo một tài khoản Microsoft mới, bạn có thể sử dụng chính email mà bạn đã nhận được lời mời. Ví dụ: nếu bạn đã nhận được lời mời ở tài khoản Gmail hoặc Yahoo thì chính tài khoản đó cũng có thể trở thành tài khoản Microsoft nếu tài khoản đó chưa được dùng làm tài khoản Microsoft. Điều quan trọng là cần phải nhớ tài khoản của bạn vì hiện tại đây chính là tài khoản được liên kết với bản Office của bạn, cũng như là tài khoản bạn sẽ sử dụng để đăng nhập và cài đặt Office trên các thiết bị của mình.

Nếu bạn đã hoàn tất bước này nhưng không thể nhớ tài khoản của mình, hãy liên hệ với người đã chia sẻ đăng ký với bạn. Chủ sở hữu của đăng ký có thể đăng nhập vào tài khoản của họ tại https://office.com/myaccount, cũng như có thể cho bạn biết tài khoản bạn đã sử dụng. Sau đó, bạn có thể yêu cầu họ gửi lại lời mời hoặc gửi một lời mời mới tới tài khoản bạn muốn.

Một số phiên bản Office được mua thông qua HUP không cần tài khoản. Hãy xem mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office thông qua Microsoft HUP.

Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập bằng tài khoản nào, đây có thể là tài khoản không chính xác

Kiểm tra địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng nhập bằng cách nhìn lên góc trên bên phải của cửa sổ. Ví dụ: có thể bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft cá nhân thay vì tài khoản công ty hoặc trường học và phiên bản Office bạn đang tìm cách cài đặt là do cơ quan hoặc trường học cung cấp. Cũng có thể bạn có nhiều Tài khoản Microsoft và đã đăng nhập nhầm tài khoản.

Để khắc phục điều này, bạn cần đăng xuất, rồi đăng nhập lại bằng đúng tài khoản.

 1. Từ góc trên bên phải, chọn tên bạn đã dùng để đăng nhập, rồi chọn Đăng xuất.

 2. Đăng nhập lại bằng đúng tài khoản tại office.com.

Nếu bạn chắc chắn mình đã đăng nhập bằng đúng tài khoản nhưng vẫn không có tác dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách chọn Liên hệ với chúng tôi ở cuối trang này.

Bạn không nhớ tài khoản Microsoft mình đã liên kết với Office

Hãy xem Tôi quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Bạn đang tìm cách cài đặt phiên bản cũ hơn, như Office 2010 hoặc Office 2011 for Mac

Để cài đặt phiên bản Office cũ hơn, hãy xem mục:

Để sử dụng các ứng dụng Office Online miễn phí, hãy xem mục bên dưới.

Bạn chưa sở hữu Microsoft 365, Office 2016 hoặc Office 2013 (hoặc một ứng dụng độc lập chẳng hạn như Project 2016)

Để cài đặt phiên bản Office trên máy tính từ Office.com, bạn cần có đăng kýMicrosoft 365 hoặc phiên bản không phải đăng ký chẳng hạn như Office 2016 hoặc Office 2013.

Nếu bạn không có một trong các phiên bản Office mới hơn, bạn có thể mua Office ngay hoặc bắt đầu dùng thử miễn phí một tháng của Microsoft 365. Chọn một trong các nút bên dưới để biết thêm thông tin.

Bạn chưa hoàn toàn sẵn sàng? Hãy sử dụng các ứng dụng Office Online miễn phí trong trình duyệt   

 1. Truy nhập office.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn ứng dụng trực tuyến miễn phí bạn muốn sử dụng. Tìm hiểu thêm tại mục Bắt đầu tại Office.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×