Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Không thể chỉnh sửa OneNote Class Notebook trong Teams (trạng thái chỉ đọc)

Nếu bạn không thể chỉnh sửa OneNote Class Notebook/Staff Notebook trong Microsoft Teams và sổ tay đang ở trạng thái chỉ đọc, hãy đảm bảo rằng sổ tay có các mục mặc định - "Chào mừng", "Không gian cộng tác", "Thư viện nội dung."

Mục Sổ tay Lớp học

Nếu bất kỳ mục mặc định nào bị thiếu trong sổ tay, mở sổ tay trong OneNote 2016 hoặc OneNote for Windows 10, rồi thêm lại các mục/nhóm mục vào sổ tay.

Nút Thêm mục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×