Khắc phục các sự cố về tìm kiếm trong Outlook

Chọn tình huống mô tả tốt nhất về sự cố tìm kiếm trong Outlook của bạn:

Tìm kiếm Outlook trả về không có kết quả

Khi bạn không có kết quả bằng cách sử dụng tìm kiếm trong Outlook, hãy làm theo các bước sau đây theo thứ tự được cung cấp:

 • Trong Windows 10: chọn nút bắt đầu , chọn cài đặt > Cập Nhật & bảo mật, rồi chọn khắc phục sự cố. Tìm và bấm Tìm kiếm và lập chỉ mục, rồi bấm vào chạy trìnhkhắc phục sự cố.

 • Trong Windows 8,1: từ bắt đầu, tìm kiếm thiết đặt. Trong cài đặt, tìm kiếm khắc phục sự cốvà chọn khắc phục sự cố trong kết quả tìm kiếm. Tìm và chạy trình khắc phục sự cố Tìm kiếm và lập chỉ mục .

 • Trong Windows 7: từ bắt đầu, chọn Pa-nen điều khiển, rồi chọn khắc phục sự cố. Tìm và chạy trình khắc phục sự cố Tìm kiếm và lập chỉ mục .

 1. Khởi động Outlook và bấm vào ô Tìm kiếm.

 2. Chọn Công cụ tìm kiếm > Trạng thái lập chỉ mục từ menu Tìm kiếm.

 3. Khi hộp thoại trạng thái lập chỉ mục xuất hiện, bạn sẽ thấy các mục sau:

  Trạng thái lập chỉ mục cho Outlook Search

Nếu Outlook chưa hoàn tất lập chỉ mục, hãy lưu ý tới các mục còn lại cần được lập chỉ mục, chờ năm phút, rồi kiểm tra lại. Nếu số lượng mục không giảm, hãy tiếp tục đến bước tiếp theo.

 1. Khởi động Outlook và bấm vào ô Tìm kiếm.

 2. Chọn Công cụ tìm kiếm > Vị trí cần tìm kiếm từ menu Tìm kiếm.

 3. Đảm bảo mọi tệp dữ liệu/cửa hàng được liệt kê đều được chọn.

 1. Bấm vào menu bắt đầu của Windows và bấm vào hộp Tìm kiếm .

 2. Nhập Services. msc , rồi nhấn Enter.

 3. Bên dưới cột tên , hãy tìm và bấm đúp vào Tìm kiếm Windows.

 4. Đặt kiểu khởi động thành tự động (khởi động chậm trễ) nếu chưa có.

 5. Nếu trạng thái dịch vụ không hiển thị chạy, hãy bấm vào nút bắt đầu bên dưới nó để khởi động dịch vụ.

 1. Thoát Outlook.

 2. Mở Tùy chọn lập chỉ mục trong panel điều khiển của Windows.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn lập chỉ mục, đảm bảo rằng Microsoft Outlook được liệt kê trong cột Vị trí được bao gồm.

 4. Nếu Microsoft Outlook không được liệt kê, chọn Sửa đổi, rồi bấm để bật hộp kiểm bên cạnh Microsoft Outlook.

 5. Chọn OK, rồi chọn Đóng.

Làm theo các bước sau nhằm đảm bảo rằng tùy chọn lập chỉ mục được đặt cấu hình đúng:

 1. Thoát Outlook.

 2. Mở Tùy chọn lập chỉ mục trong panel điều khiển của Windows.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn lập chỉ mục, chọn Nâng cao.

 4. Chọn tab Loại tệp.

 5. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy msg trong cột Phần mở rộng và chọn loại tệp đó.

 6. Đảm bảo rằng đã bật tùy chọn Thuộc tính chỉ mục và Nội dung tệp.

 7. Chọn OK, rồi chọn Đóng.

Lưu ý: Đảm bảo cột Mô tả bộ lọc hiển thị Office Outlook MSG IFilter. Nếu không thì dịch vụ Windows Search không hoạt động đúng cách hoặc Microsoft Outlook không thể cài đặt bộ lọc đúng cách. Trong cả hai trường hợp, bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp với sự cố này.

 1. Thoát Outlook.

 2. Mở Tùy chọn lập chỉ mục trong panel điều khiển của Windows.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn lập chỉ mục, chọn Nâng cao.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn nâng cao, chọn Dựng lại.

 5. Chọn OK, rồi chọn Đóng.

Nếu việc lập chỉ mục không hoàn tất, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để yêu cầu hỗ trợ với chức năng Tìm kiếm trên Máy tính của Windows.

Làm theo các bước sau để tạo hồ sơ mới và thử tìm kiếm:

 1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt tài khoản > Quản lý hồ sơ. Hoặc bạn có thể thoát khỏi Outlook và mở Thư trong Panel điều khiển của Windows.

 2. Trong hộp thoại Thiết lập thư - Outlook, chọn Hiển thị hồ sơ, rồi chọn Thêm trong tab Chung.

 3. Trong hộp Tên hồ sơ, nhập tên cho hồ sơ mới, rồi chọn OK.

 4. Nếu được nhắc, hãy cung cấp thông tin tài khoản, chẳng hạn như địa chỉ email và mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Chọn Kết thúc. Bạn sẽ tìm thấy tên hồ sơ mới bạn vừa thêm được liệt kê trên tab Chung trong hộp thoại Thư.

 6. Bên dưới mục Khi khởi động Microsoft Outlook, hãy sử dụng hồ sơ này, chọn Nhắc sử dụng hồ sơ, rồi chọn OK.

 7. Khởi động lại Outlook.

 8. Trong danh sách thả xuống của hộp thoại Chọn hồ sơ, chọn tên hồ sơ mới mà bạn đã tạo và chọn OK.

 9. Bấm vào ô Tìm kiếm và thử tìm kiếm.

Nếu chức năng tìm kiếm hoạt động, có thể sự cố xảy ra với hồ sơ cũ của bạn. Có thể bạn muốn đặt hồ sơ này làm hồ sơ mặc định mới và truyền thông tin từ hồ sơ cũ của mình sang hồ sơ mới.

Các bước để truy cập vào công cụ sửa sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Chọn hệ điều hành từ các tùy chọn bên dưới.

 • Chọn hệ điều hành của bạn
 • Windows 10
 • Windows 8 hoặc 8.1
 • Windows 7 hoặc Vista
 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Ứng dụng và Tính năng trên menu bật lên.

  Ảnh chụp màn hình menu bắt đầu hiển thị Ứng dụng và Tính năng
 2. Chọn sản phẩm Microsoft Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi chọn Sửa đổi.

  Lưu ý: Hành động này sẽ sửa chữa cả bộ Office ngay cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng như Word hay Excel. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng độc lập thì hãy tìm kiếm ứng dụng đó theo tên.

 3. Tùy theo việc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền MSI, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau để tiến hành sửa chữa. Làm theo các bước cho loại bản cài đặt của bạn.

  Click-to-run

  Trong cửa sổ Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa trực tuyến > Sửa chữa để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Dựa trên nền tảng MSI

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (ở góc dưới bên trái), rồi chọn Panel điều khiển từ menu bật lên.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

 3. Bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office bạn muốn sửa chữa, rồi từ menu thả xuống, chọn Thay đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

 4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

  Loại bản cài đặt Click-to-Run:

  Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 > Panel điều khiển.

 2. Từ chế độ xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

 3. Bấm vào sản phẩm Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi bấm vào Thay đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

 4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

  Loại bản cài đặt Click-to-Run:

  Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 1. Bấm vào nút dưới đây để tải xuống và cài đặt công cụ hỗ trợ gỡ cài đặt Office.

 2. Hãy làm theo các bước dưới đây để tải xuống công cụ hỗ trợ gỡ cài đặt theo trình duyệt của bạn.

  Mẹo: Công cụ này có thể mất vài phút để tải xuống và cài đặt. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, cửa sổ sản phẩm gỡ cài đặt Office sẽ mở ra.

  Edge hoặc Chrome

  Ở góc dưới bên trái, bấm chuột phải vào tệp SetupProd_OffScrub.exe > Mở.

  Nơi để tìm và mở tệp tải xuống Trợ lý hỗ trợ trong trình duyệt web Chrome

  Edge (phiên bản cũ hơn) hoặc Internet Explorer

  Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Chạy để khởi chạy tệp SetupProd_OffScrub.exe.

  Nơi để tìm và mở tệp tải xuống Trợ lý hỗ trợ trong trình duyệt web Microsoft Edge hoặc Internet Explorer

  Firefox

  Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Lưu tệp rồi từ cửa sổ trình duyệt ở trên cùng bên phải, hãy chọn mũi tên tải xuống > SetupProd_OffScrub.exe.

  Nơi để tìm và mở tệp tải xuống Trợ lý hỗ trợ trong trình duyệt web Chrome
 3. Chọn phiên bản bạn muốn gỡ cài đặt, và sau đó chọn Tiếp theo.

 4. Làm theo bước còn lại và khi được nhắc, hãy khởi động lại máy tính của bạn.

  Sau khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, công cụ gỡ cài đặt tự động mở lại để hoàn thành bước cuối cùng của quy trình gỡ cài đặt. Thực hiện theo các hướng dẫn còn lại.

 5. Chọn các bước cho phiên bản Office mà bạn muốn cài đặt hoặc gỡ cài đặt. Đóng công cụ gỡ cài đặt.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Lưu ý: Nếu các bước này không trợ giúp, hãy thử các bước nâng cao trong bài viết này: không có kết quả tìm kiếm cho tài khoản pop, IMAP hoặc Exchange

Tìm kiếm Outlook trả về kết quả không đầy đủ

Khi bạn nhận được kết quả không đầy đủ bằng cách dùng Outlook Search, hãy làm theo các bước sau đây theo thứ tự được cung cấp:

Nếu các kết quả tìm kiếm bị thiếu nằm trong thư mục các mục đã xóa, bạn có thể thêm thư mục này vào kết quả tìm kiếm của mình:

 1. Khởi động Outlook.

 2. Bấm vào tùy chọn> tệp , rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Chọn bao gồm thư từ thư mục các mục đã xóa trong mỗi tệp dữ liệu khi tìm kiếm trong hộp kiểm tất cả mục , rồi bấm OK.

 4. Khởi động lại Outlook.

Bạn có thể tăng thời gian trong các thiết đặt ngoại tuyến của tài khoản email để thêm hoặc tất cả email của bạn được lưu trữ cục bộ để chỉ mục. Cách thực hiện:

 1. Khởi động Outlook.

 2. Hãy bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

 3. Trên tab email , chọn tài khoản email của bạn, rồi bấm thay đổi.

 4. Kéo email tải xuống cho quá khứ: trượt đến khoảng thời gian mong muốn hoặcđến tận cùng bên phải.

 5. Bấm vào tiếp theo, rồi thực hiện xong. Đóng cửa sổ và khởi động lại Outlook.

Theo mặc định, Outlook sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm 250. Bạn có thể tăng điều này để hiển thị tất cả các kết quả nhưng tìm kiếm sẽ chậm hơn. Cách thực hiện:

 1. Mở Outlook.

 2. Bấm vào tùy chọn> tệp , rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Xóa tốc độ tìm kiếm nâng cao bằng cách giới hạn số lượng kết quả hiển thị hộp kiểm, rồi bấm OK.

 4. Khởi động lại Outlook.

Khi bạn tìm kiếm trong Outlook bằng tất cả các hộp thư hoặc phạm vi tất cả các mục Outlook , giới hạn hoặc không có kết quả nào được trả về hộp thư lưu trữ. Bạn có thể tìm kiếm các mục được di chuyển đến hộp thư lưu trữ tự động mở rộng bằng cách tìm kiếm thư mục đó. Chọn thư mục lưu trữ trong danh sách thư mục để chọn tùy chọn thư mục hiện tại làm phạm vi tìm kiếm. Nếu một thư mục trong khu vực lưu trữ tự động mở rộng có chứa các thư mục con, bạn phải tìm kiếm từng thư mục con riêng rẽ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về lưu trữ không giới hạn trong Microsoft 365.

Tìm kiếm Outlook không thể tìm thấy email cũ hơn

Khi bạn không thể tìm thấy email cũ hơn 6 tháng bằng cách sử dụng Outlook Search, hãy làm theo các bước sau đây theo thứ tự được cung cấp:

Nếu các kết quả tìm kiếm bị thiếu nằm trong thư mục các mục đã xóa, bạn có thể thêm thư mục này vào kết quả tìm kiếm của mình:

 1. Khởi động Outlook.

 2. Bấm vào tùy chọn> tệp , rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Chọn bao gồm thư từ thư mục các mục đã xóa trong mỗi tệp dữ liệu khi tìm kiếm trong hộp kiểm tất cả mục , rồi bấm OK.

 4. Khởi động lại Outlook.

Bạn có thể tăng thời gian trong các thiết đặt ngoại tuyến của tài khoản email để thêm hoặc tất cả email của bạn được lưu trữ cục bộ để chỉ mục. Cách thực hiện:

 1. Khởi động Outlook.

 2. Hãy bấm Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

 3. Trên tab email , chọn tài khoản email của bạn, rồi bấm thay đổi.

 4. Kéo email tải xuống cho quá khứ: trượt đến khoảng thời gian mong muốn hoặcđến tận cùng bên phải.

 5. Bấm vào tiếp theo, rồi thực hiện xong. Đóng cửa sổ và khởi động lại Outlook.

Theo mặc định, Outlook sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm 250. Bạn có thể tăng điều này để hiển thị tất cả các kết quả nhưng tìm kiếm sẽ chậm hơn. Cách thực hiện:

 1. Mở Outlook.

 2. Bấm vào tùy chọn> tệp , rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Xóa tốc độ tìm kiếm nâng cao bằng cách giới hạn số lượng kết quả hiển thị hộp kiểm, rồi bấm OK.

 4. Khởi động lại Outlook.

Tab Tìm kiếm bị mờ đi (chỉ dành cho Outlook 2016)

Điều này có thể xảy ra sau khi nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1709 trở lên. Sự cố đã được khắc phục trong Windows 10 phiên bản 1803 trở lên. Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo bước này:

Các bước để truy cập vào công cụ sửa sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Chọn hệ điều hành từ các tùy chọn bên dưới.

 • Chọn hệ điều hành của bạn
 • Windows 10
 • Windows 8 hoặc 8.1
 • Windows 7 hoặc Vista
 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái), rồi chọn Ứng dụng và Tính năng trên menu bật lên.

  Ảnh chụp màn hình menu bắt đầu hiển thị Ứng dụng và Tính năng
 2. Chọn sản phẩm Microsoft Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi chọn Sửa đổi.

  Lưu ý: Hành động này sẽ sửa chữa cả bộ Office ngay cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng như Word hay Excel. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng độc lập thì hãy tìm kiếm ứng dụng đó theo tên.

 3. Tùy theo việc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền MSI, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau để tiến hành sửa chữa. Làm theo các bước cho loại bản cài đặt của bạn.

  Click-to-run

  Trong cửa sổ Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa trực tuyến > Sửa chữa để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Dựa trên nền tảng MSI

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (ở góc dưới bên trái), rồi chọn Panel điều khiển từ menu bật lên.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Từ dạng xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

 3. Bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office bạn muốn sửa chữa, rồi từ menu thả xuống, chọn Thay đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

 4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

  Loại bản cài đặt Click-to-Run:

  Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

 1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 > Panel điều khiển.

 2. Từ chế độ xem Danh mục, dưới Chương trình, chọn Gỡ cài đặt chương trình.

 3. Bấm vào sản phẩm Office mà bạn muốn sửa chữa, rồi bấm vào Thay đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn có bộ sản phẩm như Microsoft 365 Family, Office Home & Student 2016 hoặc Office Home and Student 2013, hãy tìm kiếm tên bộ sản phẩm đó, kể cả khi bạn chỉ muốn sửa chữa một ứng dụng cụ thể như Word hoặc Excel. Nếu bạn có một ứng dụng độc lập như Word hoặc Excel, hãy tìm kiếm tên ứng dụng.

 4. Tùy thuộc bản Office của bạn là Click-to-run hay dựa trên nền tảng MSI, hãy thực hiện các thao tác dưới đây dành cho loại bản cài đặt Office của bạn:

  Loại bản cài đặt Click-to-Run:

  Trong Bạn muốn sửa chữa Chương trình Office của mình bằng cách nào, chọn Sửa chữa Trực tuyến để đảm bảo mọi lỗi đều được sửa chữa, rồi chọn Sửa chữa. (Tùy chọn Sửa chữa Nhanh với tốc độ cao hơn cũng sẵn dùng nhưng tùy chọn này chỉ phát hiện, rồi thay thế các tệp bị hỏng.)

  Loại bản cài đặt dựa trên nền tảng MSI:

  Trong Thay đổi bản cài đặt của bạn, hãy chọn Sửa chữa, rồi bấm vào Tiếp tục.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để hoàn thành việc sửa chữa.

Hộp thư chung: các vấn đề với kết quả tìm kiếm

Nếu bạn không nhận được kết quả dự kiến từ một tìm kiếm hộp thư chung hoặc bạn nhận được lỗi, hãy làm theo một trong các bước sau:

Vô hiệu hóa tìm kiếm máy chủ với tư cách là một giải pháp ngắn hạn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Trong hộp thoại trình soạn thảo sổ đăng ký, hãy tìm khóa phụ này trong sổ đăng ký, rồi bấm vào đó:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Bấm vào Chỉnh sửa > Mới > Giá trị DWORD.

 4. Nhập DisableServerAssistedSearch cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 5. Bấm chuột phải vào DisableServerAssistedSearch, rồi bấm vào sửa đổi.

 6. Trong hộp dữ liệu giá trị , nhập 1 để bật mục nhập sổ đăng ký, rồi bấm OK.

 7. Đóng trình soạn thảo sổ đăng ký, rồi khởi động lại Windows.

Lưu ý: Chính sách này và các cân nhắc quan trọng khác được ghi lại trên blog tìm kiếm.

Để tìm kiếm hộp thư chung, hãy bấm vào hộp thư và sử dụng phạm vi thư mục hiện tại . Đây là giới hạn thiết kế hiện đang được làm việc cho các bản Cập Nhật trong tương lai. Đi đến blog này tìm hiểu về Scopes để biết thêm chi tiết về các phạm vi được hỗ trợ khi nào.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thêm hộp thư chung dưới dạng tài khoản Exchange phụ vào hồ sơ. Trước tiên, bạn sẽ cần phải kiểm tra xem hộp thư chung đã được liệt kê như một tài khoản trong hồ sơ. Nếu vậy, bạn sẽ phải loại bỏ nó. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

 • Từ menu tệp , chọn thiết đặt tài khoản, rồi chọn thiết đặt tài khoản một lần nữa.

 • Bấm đúp vào tài khoản Exchange.

 • Chọn xem thêm cài đặt, rồi chọn tab nâng cao .

 • Trong phần mở các hộp thư bổ sung này , hãy chọn hộp thư chung, rồi chọn loại bỏ.

Thêm hộp thư chung dưới dạng tài khoản phụ vào hồ sơ bằng cách làm theo các bước sau đây:

 • Từ menu tệp , chọn Thêm tài khoản.

 • Trong hộp thoại này, hãy đặt tên đầy đủ của hộp thư, ví dụ như support@company.com.

 • Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy chọn tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản khác và sử dụng thông tin xác thực tài khoản Exchange có quyền đối với hộp thư chung.

Khi bạn tìm kiếm hộp thư chung được thêm vào dưới dạng hộp thư bổ sung mà bạn có thể thấy lỗi này:

"Chúng tôi đang gặp khó khăn khi lấy kết quả từ máy chủ. Một số mục có thể không được đưa vào kết quả tìm kiếm của bạn. "

Điều này sẽ xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản cấp phép số lượng lớn vĩnh viễn của Outlook. Hiện tại đây hiện là giới hạn với các phiên bản vĩnh viễn của Office.

Để làm việc này, bạn có thể vô hiệu hóa tìm kiếm máy chủ với tư cách là một giải pháp ngắn hạn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy truy nhập mục Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

 1. Trong Windows, bấm chuột phải vào Bắt đầu, rồi chọn Chạy. Trong hộp Mở: nhập regedit, rồi bấm OK. Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Trong hộp thoại trình soạn thảo sổ đăng ký, hãy tìm khóa phụ này trong sổ đăng ký, rồi bấm vào đó:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. Bấm vào Chỉnh sửa > Mới > Giá trị DWORD.

 4. Nhập DisableServerAssistedSearch cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 5. Bấm chuột phải vào DisableServerAssistedSearch, rồi bấm vào sửa đổi.

 6. Trong hộp dữ liệu giá trị , nhập 1 để bật mục nhập sổ đăng ký, rồi bấm OK.

 7. Đóng trình soạn thảo sổ đăng ký, rồi khởi động lại Windows.

Lưu ý: Chính sách này và các cân nhắc quan trọng khác được ghi lại trên blog tìm kiếm.

Trong Microsoft Outlook 2016 cho Mac, bạn có thể nhận được thông báo "không có kết quả" khi bạn tìm kiếm thư email hoặc áp dụng bộ lọc cho thư mục và các mục nhiệm vụ sẽ không được hiển thị trong thư mục nhiệm vụ. Ngoài ra, khi bạn tìm kiếm các mục thư bằng cách sử dụng máy Mac OS Native spotlight, tìm kiếm của bạn có thể không thành công.

Điều này có thể xảy ra vì những lý do sau:

 • Chỉ mục tìm kiếm nổi bật không đầy đủ.

 • Tên hồ sơ chứa các ký tự đặc biệt chẳng hạn như dấu gạch chéo (/).

 • Hồ sơ hoặc một trong các thư mục mẹ của nó sẽ được thêm vào tab quyền riêng tư trong spotlight.

 • Thư mục hồ sơ Outlook 15 không nằm bên dưới ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/Outlook.

 • Chỉ mục tìm kiếm nổi bật bị lỗi.

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chạy tiện ích sửa chữa Outlooksearch.

 2. Nếu gần đây bạn đã tạo một hồ sơ Outlook mới trong Outlook 2016 cho Mac, hãy thêm tài khoản mới, hoặc nếu bạn đã nhập dữ liệu mới gần đây từ một nguồn chẳng hạn như tệp PST hoặc OLM, thì chỉ mục có thể làm nổi bật không được hoàn thành. Trong trường hợp này, Outlook for Mac sẽ hiển thị thông báo "không có kết quả". Để giải quyết vấn đề này, hãy chờ chỉ mục để kết thúc, rồi tìm kiếm lại.

 3. Hãy đảm bảo rằng tên hồ sơ của bạn trong Outlook 2016 cho Mac không có ký tự đặc biệt nào, chẳng hạn như dấu gạch chéo (/).

Để xem hồ sơ hoặc tên danh tính của bạn trong Outlook 2016 cho Mac:

 1. Bấm vào đi, ứng dụng.

 2. Right-Click Microsoft Outlook và chọn Hiển thị nội dung gói.

 3. Bung rộng nội dung, hàm SharedSupport và mở trình quản lý hồ sơ Outlook.


Nếu hồ sơ hoặc tên danh tính có chứa ký tự đặc biệt, hãy làm theo các bước sau đây để thay đổi tên:

 1. Mở thư mục hồ sơ Outlook 2016 cho Mac được đặt tại:/Users/<username>/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/Outlook/Outlook 15 hồ sơ/

 2. Đổi tên thư mục hồ sơ Outlook 2016 cho Mac và loại bỏ các ký tự đặc biệt.

Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, chỉ mục có thể làm nổi bật. Để lập lại chỉ mục nổi bật, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Khởi động lại máy Mac để nó khởi động lại dịch vụ nổi bật.

 2. Dẫn hướng đến trình tìm kiếm các ứng dụng > > Tiện ích > Terminal.

 3. Nhập mdimport-L.

  Quan trọng: Nếu bạn thấy nhiều hơn một phiên bản "người nhập nổi bật của Microsoft Outlook. mdimporter", hãy xóa ứng dụng Outlook mà bạn không dùng, trống nó từ thùng rác, khởi động lại máy Mac của bạn, rồi quay trở lại bước 1..

 4. Trong nhà ga, chỉ mục lại cơ sở dữ liệu Outlook của bạn bằng cách sử dụng lệnh sau đây và thay thế tên người dùng của riêng bạn cho <user_name> chỗ dành sẵn: mdimport-g "/Applications/Microsoft Outlook. App/Contents//thư viện/danh sách/Nhóm outlook/UBF8T346G9. USER_NAME <Office/Outlook/Outlook 15 hồ sơ/<my_profile_name> "

  Lưu ý: Trong lệnh này, đường dẫn sau "-g" là đường dẫn mặc định của bản cài đặt Outlook. Đường dẫn sau "-D1" là đường dẫn mặc định của hồ sơ của bạn, trong đó <my_profile_name> là, theo mặc định "hồ sơ chính." Bạn sẽ phải thay thế các đường dẫn thực tế nếu bạn đã đổi tên hồ sơ của bạn hoặc Outlook đã cài đặt ở một vị trí khác.

Lập chỉ mục lại sẽ mất một thời gian để hoàn thành. Sau khi hoàn tất quy trình, hãy thoát rồi khởi động lại Outlook. 

Nếu bạn vẫn không thể tìm kiếm trong spotlight sau khi bạn làm theo các bước sau đây và nếu bạn có đủ thời gian cho việc lập chỉ mục nổi bật, bạn có thể phải gỡ cài đặt Office cho Mac và cài đặt lại. 

Xem Thêm

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Tìm thư hoặc mục với Tìm kiếm Tức thì

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×