Khắc phục lỗi khi bạn thêm nhãn dính trong sổ ghi chép lớp học

Khắc phục lỗi khi bạn thêm nhãn dính trong sổ ghi chép lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn thêm nhãn dán vào trang sổ ghi chép lớp học, kiểm tra xem mà xem bạn đã mở trong OneNote. Lỗi có thể xảy ra khi dạng xem xem lại sinh viên công việc và dạng xem nhãn dán được mở cùng một lúc. Hãy thử đóng dạng xem xem lại sinh viên công việc và sau đó thêm nhãn dán của bạn một lần nữa.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp phản hồi viết, âm thanh hoặc video trong sổ ghi chép lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×