Khắc phục sự cố của bảng được nối kết

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp thoại Chọn Hành động cho phép bạn xử lý các lỗi làm ảnh hưởng tới bảng Power Pivot được nối kết tới bảng Excel. Để truy nhập hộp thoại này, trong mục Lỗi trong Hộp thoại Bảng được Nối kết, hãy bấm Tùy chọn.

Khi bạn tạo bảng trong Excel rồi sau đó tạo một bảng được nối kết trong sổ làm việc Power Pivot, các bảng này được nối kết theo tên và chúng có dữ liệu đồng nhất. Tuy nhiên, những thay đổi sau đây đối với bảng Excel có thể gây ra lỗi:

  • Tên bảng trong Excel đã thay đổi.

  • Bảng trong Excel đã bị xóa.

  • Kiểu dữ liệu trong bảng Excel đã thay đổi.

Khi bạn làm mới bảng được nối kết Power Pivot và bảng nguồn trong Excel đã thay đổi, hộp thoại này sẽ đưa ra các tùy chọn để sửa lỗi.

Danh sách lỗi bằng số

Hãy bấm mũi tên phải và trái để di chuyển trong danh sách lỗi, khi có nhiều lỗi.

Các tùy chọn xử lý lỗi

Hãy chọn một trong những tùy chọn sau đây cho từng lỗi trong danh sách:

Không Làm gì

Chọn bỏ qua lỗi hiện tại.

Thay đổi Tên Bảng Excel

Chọn tùy chọn này, rồi gõ tên mới cho bảng được nối kết Power Pivot hoặc chọn tên của một bảng được nối kết Excel có sẵn từ danh sách thả xuống.

Lưu ý: Tùy chọn này không xác thực rằng dữ liệu trong các bảng khớp nhau; nó chỉ thay đổi tên của bảng được nối kết trong cửa sổ Power Pivot. Nếu bạn gõ tên của một bảng không tồn tại trong sổ làm việc Excel, bạn sẽ gặp lỗi khi tìm cách cập nhật bảng lần tới.

Loại bỏ Nối kết tới Bảng Excel

Chọn tùy chọn này để xóa bỏ nối kết giữa bảng trong Excel và bảng trong cửa sổ Power Pivot. Việc xóa bỏ nối kết không làm ảnh hưởng đến dữ liệu trong cả hai bảng.

Xóa Bảng Power Pivot

Chọn tùy chọn này để xóa bảng trong cửa sổ Power Pivot và mọi nối kết giữa các bảng. Bảng trong sổ làm việc Excel, nếu có, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thao tác xóa bỏ này.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×