Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Khắc phục sự cố khi tìm hiểu công cụ ruy-băng nút không hoạt động

Khắc phục sự cố khi tìm hiểu công cụ ruy-băng nút không hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã cài đặt công cụ tìm hiểu, nhưng việc chọn một nút không mở ra và trọn vẹn đọc hoặc Dictate, hãy thử các giải pháp sau đây để khắc phục vấn đề.

Giải pháp 1: Dỡ cài đặt, sau đó cài đặt lại tìm hiểu công cụ

 1. Dỡ cài đặt:

  • Trên bắt đầu phím Windows , chọn thiết đặt Nút Cài đặt .

  • Chọn hệ thống > ứng dụng & tính năng.

  • Chọn tìm hiểu công cụ cho OneNote, sau đó chọn dỡ cài đặt.

  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 2. Tải xuống và cài đặt công cụ tìm hiểu.

 3. Mở OneNote, sau đó chọn Tìm hiểu công cụ.

 4. Nếu các nút Và trọn vẹn đọcDictate vẫn không hoạt động, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 2: Sửa chữa Office cho Windows

 1. Mở bắt đầu Nút Bắt đầu , và nhập "chương trình và tính năng". Sau đó chọn chương trình và tính năng.

  Mở menu bắt đầu và nhập chương trình và tính năng
 2. Chọn Office 365, sau đó chọn thay đổi.

 3. Chọn sửa chữa nhanh, rồi sửa chữa. Sửa chữa nhanh Office

 4. Mở lại OneNote và chọn Tìm hiểu công cụ. Nếu nút của bạn vẫn không hoạt động, yêu cầu trợ giúp trong diễn đàn OneNote.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×