Khắc phục sự cố lỗi đồng bộ Ghi chú Dính trong Microsoft OneNote

Rất tiếc, bạn đang gặp sự cố với lỗi đồng bộ Ghi chú Dính trong OneNote. Vui lòng làm theo các bước trong bài viết này để giải quyết sự cố.

Sự cố

Trong một số cấu hình, Ghi chú Dính có thể hiển thị một thông báo lỗi cho biết lỗi đồng bộ với văn bản thông tin sau: 

  • “Ghi chú Dính hiện yêu cầu một hộp thư Exchange Online để đồng bộ và lưu trữ công việc. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn về việc bật hộp thư hoặc sử dụng tùy chọn bên dưới để tìm hiểu thêm”.

Sau khi gặp lỗi này, các Ghi chú Dính mới tạo hoặc mới chỉnh sửa sẽ không được đồng bộ. Dữ liệu chỉ được lưu trữ cục bộ trong ứng dụng, chứ không được sao lưu.

Bối cảnh

Chức năng Ghi chú Dính trong OneNote hiện yêu cầu một hộp thư Exchange Online để lưu trữ và đồng bộ các Ghi chú Dính của bạn. Vì đây là các chức năng quan trọng của Ghi chú Dính nên bạn sẽ không thể đồng bộ ghi chú cho đến khi có hộp thư Exchange Online.  

Giải pháp

Chúng tôi không thể hỗ trợ hộp thư Microsoft Exchange tại chỗ nhưng sẽ cố gắng hỗ trợ thêm nhiều loại tài khoản trong tương lai. Trong lúc này, tốt nhất bạn nên liên hệ với người quản trị CNTT của mình để có quyền truy nhập. 

Xem thêm trợ giúp

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong diễn đàn OneNote trên Microsoft Community về mọi sự cố bạn đang gặp phải với OneNote. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên OneNote UserVoice.

Xem thêm

Trung tâm trợ giúp OneNote

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong OneNote for Windows

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong OneNote for Mac, iPhone và iPad

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×