You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Nếu bạn không nhận được thông báo từ Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, dưới đây là một vài mẹo có thể giúp ích.

Thông báo trong ứng dụng có thể bị tắt

 1. nhẹ vào Xem thêm Nút xem thêm và gõ nhẹ vào Thông báo Nút Thông báo.

 2. Xác minh rằng các thông báo bạn muốn trong Hoạt động chungCuộc họp đã được bật. 

  Các tùy chọn thông báo trên Android

Thông báo thiết bị có thể bị tắt

 1. Mở cài đặt thiết bị của bạn.

 2. Chọn Ứng dụng & Thông báo và tìm kiếm Teams.

 3. Xác minh thông báo và quyền truy nhập ứng dụng của bạn.

  Cài đặt trong ứng dụng Android cho thông báo và ảnh chụp màn hình quyền.
   

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Thông báo trong ứng dụng có thể bị tắt

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút xem thêm gõ nhẹ vào Thông báo Nút Thông báo.

 2. Xác nhận đã bật Thông báo mà bạn muốn.

  Cài đặt Thông báo trong Teams cuộc sống cá nhân của bạn

  • Để xác minh thông báo chung của bạn, hãy gõ nhẹ vào Hoạt động chung và sử dụng các con trượt để bật thông báo.

   Thông báo hoạt động chung Teams cuộc sống cá nhân của bạn

  • Để xác nhận thông báo cuộc họp của bạn, hãy gõ nhẹ vào Cuộc họp và đảm bảo chọn đúng tùy chọn.

   Thông báo cuộc họp trong Teams cuộc sống cá nhân của bạn

   Lưu ý: Nếu Teams báo trên thiết bị của bạn bị tắt, bạn sẽ nhận được thông báo báo để bật chúng và Chat, Đề cập, Thích và phản ứng sẽ không hiển thị trong thông báo.

   Ảnh chụp màn hình cài đặt trong ứng dụng Thông báo iOS.

Thông báo thiết bị có thể bị tắt

 1. Mở cài đặt thiết bị của bạn.

 2. Cuộn xuống, rồi nhấn Teams.

 3. Xác minh thông báo và quyền truy nhập ứng dụng của bạn. Từ thiết đặt thiết bị, gõ nhẹ Thông báo, nơi bạn có thể thay đổi cách bạn nhận biểu ngữ thông báo, âm thanh và huy hiệu trên thiết bị của bạn.

  Ảnh chụp màn hình menu cho phép iOS

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Thông báo trong ứng dụng có thể bị tắt

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Chọn Cài đặt nhiều thông tin Nút tùy chọn khác khác gần ảnh hồ sơ của bạn, sau đó chọn Cài đặt  Nút Cài đặt.

 3. Chọn Thông báo Nút Thông báo.

 4. Chọn nút Chỉnh sửa trong phần Trò chuyện.

 5. Đảm @mentions được đặt thành Biểu ngữvà nguồn cấp dữ liệu , Trả lời được đặt là Biểu ngữ Thích và phản ứng được đặt thành Biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu.
   

  Lưu ý:  Trả lời được dán nhãn Thư trong danh Teams cho Windows 11.

Thông báo thiết bị có thể bị tắt

Để đảm bảo các thông báo được bật cho thiết bị của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn ở đây.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Thông báo trong ứng dụng có thể bị tắt

 1. Chọn Cài đặt nhiều thông tin Nút tùy chọn khác khác gần ảnh hồ sơ của bạn, sau đó chọn Cài đặt  Nút Cài đặt.

 2. Chọn Thông báo Nút Thông báo.

 3. Chọn nút Chỉnh sửa trong phần Trò chuyện.

 4. Đảm @mentions được đặt thành Biểu ngữvà nguồn cấp dữ liệu , Trả lời được đặt là Biểu ngữ Thích và phản ứng được đặt thành Biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu.

Thông báo thiết bị có thể bị tắt

Để đảm bảo các thông báo được bật cho thiết bị của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn ở đây.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×