Khắc phục sự cố thông báo cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Khắc phục sự cố thông báo cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Lưu ý:  Để quản lý thông báo email, hãy xem mục Quản lý thông báo trong Teams.

Dưới đây là thông báo mặc định mà bạn sẽ nhận được

 • Cuộc trò chuyện— khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn trong một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc theo nhóm.

 • Đề cập đến— khi bạn hoặc một kênh bạn là thành viên @đề cập đến.

 • Replies— khi ai đó trả lời bài đăng của bạn trong một kênh hoặc đến một người đăng bạn cũng đã trả lời.

 • Cuộc gọi— khi ai đó gọi cho bạn thông qua Teams.

 • Cuộc họp bắt đầu— khi ai đó tham gia một cuộc họp Teams trên lịch của bạn.

Đây là cách khắc phục các sự cố phổ biến

Nhận một số thông báo nhưng không phải các thông báo khác.

Đây là cách khắc phục sự cố

Không nhận thông báo trạng thái trên thiết bị di động của bạn.

Đây là cách khắc phục sự cố

Muốn thông báo về hoạt động trong các kênh của bạn?

Đây là cách khắc phục sự cố

Nhận một số thông báo nhưng không phải các thông báo khác

Thông báo của bạn có thể được tùy chỉnh.

Nếu bạn chỉ nhận được thông báo về một số loại hoạt động nhất định, một số thông báo có thể bị tắt.

Đi đến Xem thêm Nút xem thêm > Thiết đặt > Thông báo và đảm bảo các thông báo bạn muốn được bật.

Không nhận thông báo trạng thái trên thiết bị di động của bạn

Thông báo Teams có thể bị vô hiệu hóa.

Có hai cách để khắc phục thông báo trên thiết bị di động của bạn: một là thông qua cài đặt trong Teams, cách khác là đi đến ứng dụng Cài đặt trên thiết bị di động của bạn. Thông báo sẽ bị vô hiệu hóa theo mặc định trên thiết bị chạy iOS.

Chúng tôi sẽ yêu cầu quyền khi bạn khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên, nhưng bạn có thể đã bỏ qua bước này hoặc tắt thông báo từ ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.

Đây là những việc bạn cần thực hiện:  

 1. Trong Teams, đi đến Menu  Nút xem thêm > Thông báo.

 2. Nhấn Mở cài đặt

 3. Nhấn Thông báo > Teams.  

 4. Bật Cho phép thông báo.

Hình ảnh hiển thị Cho phép thông báo được bật ở vị trí Bật trong Microsoft Teams

Trong khi bạn ở đây, hãy tùy chỉnh cách bạn nhận thông báo, bao gồm bật âm thanh để nhận được tiếng chuông khi có thông báo.

Quan trọng: Nếu Teams không hiển thị trong cài đặt iOS của bạn, hãy gỡ cài đặt và cài đặt lại Teams để khắc phục sự cố này.

Hiện tại bạn có thể hiện hoạt trên web hoặc ứng dụng trên máy tính của Teams.

Để giảm bớt sự xao nhãng và tình trạng hao pin trên thiết bị, chúng tôi sẽ chặn thông báo trên thiết bị di động khi bạn sử dụng Teams trên web hoặc ứng dụng trên máy tính. Bạn sẽ bắt đầu nhận thông báo trên thiết bị di động khi chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đã không hoạt động trên web hoặc máy tính trong năm phút.

Đây là những việc bạn cần thực hiện: 

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn nhận được thông báo trên thiết bị di động.

 1. Trong Teams, đi đến mục Menu  Nút xem thêm > Thông báo.

 2. Trong Gửi thông báo, nhấn Luôn luôn.

Hình ảnh hiển thị Thông báo được chọn thành Luôn luôn trong Microsoft Teams

Nhận thông báo về hoạt động trong các kênh

Đi đến danh sách nhóm của bạn.

 1.  Nhấn vào tên của kênh.

 2. Nhấn Chuông ở góc trên bên phải màn hình.

 3. Nhấn Tất cả tin nhắn mới trong kênh này để bật thông báo.

Hình ảnh hiển thị chuông được tô sáng để hiển thị Thông báo trong Microsoft Teams

Lưu ý: Nếu bạn vẫn không nhận được thông báo trên thiết bị di động của mình, hãy gửi báo cáo để chúng tôi biết. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấn Menu Nút xem thêm > Thiết đặt > Gửi phản hồi

Lưu ý: Nhận danh sách đầy đủ các sự cố thông báo dành riêng cho thiết bị và ứng dụng trong mục Khắc phục sự cố thông báo trong ứng dụng Teams trên thiết bị chạy Android.

Dưới đây là thông báo mặc định mà bạn sẽ nhận được

 • Cuộc trò chuyện— khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn trong một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc theo nhóm.

 • Đề cập đến— khi bạn hoặc một kênh bạn là thành viên @đề cập đến.

 • Replies— khi ai đó trả lời bài đăng của bạn trong một kênh hoặc đến một người đăng bạn cũng đã trả lời.

 • Cuộc gọi— khi ai đó gọi cho bạn thông qua Teams.

 • Cuộc họp bắt đầu— khi ai đó tham gia một cuộc họp Teams trên lịch của bạn.

Đây là cách khắc phục một số sự cố phổ biến

Nhận một số thông báo nhưng không phải các thông báo khác.

Đây là cách khắc phục sự cố

Không nhận thông báo trạng thái trên thiết bị di động của bạn.

Đây là cách khắc phục sự cố

Bạn muốn biết thêm thông báo về hoạt động của kênh?

Đây là cách khắc phục sự cố

Nhận một số thông báo nhưng không phải các thông báo khác

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo.

Nếu bạn chỉ nhận thông báo về một số loại hoạt động nhất định, một số thông báo có thể bị tắt.

 • Đi đến mục Menu Nút xem thêm > Thiết đặt > Thông báo và đánh dấu vào các hộp bên cạnh các mục mà bạn muốn nhận thông báo.

Từ đây, bạn cũng có thể tùy chỉnh cách thức nhận thông báo. Nhấn vào một mục trong danh sách để truy nhập các lựa chọn tùy chỉnh.

Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng cho các thiết bị chạy Android 8.0 trở lên.

 1. Nhấn vào mục bạn muốn sửa đổi.

 2. Chọn cách bạn muốn nhận thông báo.

Hình ảnh hiển thị cho phép bật lên màn hình Thông báo trong Microsoft Teams

Không nhận thông báo trạng thái trên thiết bị di động của bạn

Thông báo Teams có thể bị vô hiệu hóa.

Chúng tôi sẽ yêu cầu quyền khi bạn khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên, nhưng bạn có thể đã bỏ qua bước này hoặc tắt thông báo từ ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.

Nếu đã tắt các thông báo, hãy đi đến ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn để bật tính năng này.

 1. Trong Teams, đi đến mục Menu Nút xem thêm > Thông báo.

 2. Nhấn Mở cài đặt

 3. Nhấn Thông báo > Teams.

 4. Bật Hiển thị thông báo.

Hiện tại bạn có thể hiện hoạt trên web hoặc ứng dụng trên máy tính của Teams.

Để giảm bớt sự xao nhãng và tình trạng hao pin trên thiết bị, chúng tôi sẽ chặn thông báo trên thiết bị di động khi bạn sử dụng Teams trên web hoặc ứng dụng trên máy tính. Bạn sẽ bắt đầu nhận thông báo trên thiết bị di động khi chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đã không hoạt động trên web hoặc máy tính trong năm phút.

Thay đổi thiết đặt này nếu bạn muốn luôn nhận được thông báo trên điện thoại.

Trong Teams, nhấn Xem thêm  Nút xem thêm > Thông báo > Luôn luôn, ngay cả khi hiện hoạt động trên máy tính.

Hình ảnh hiển thị Thông báo được chọn thành Luôn luôn trong Microsoft Teams

Nhận thông báo về hoạt động trong các kênh

Đi đến danh sách nhóm của bạn.

 1.  Nhấn vào tên của kênh.

 2. Nhấn Chuông ở góc trên bên phải màn hình.

 3. Nhấn Tất cả tin nhắn mới trong kênh này để bật thông báo.

Hình ảnh hiển thị chuông được tô sáng để hiển thị Thông báo trong Microsoft Teams

Lưu ý: Nếu bạn vẫn không nhận được thông báo trên thiết bị di động của mình, hãy gửi báo cáo để chúng tôi biết. Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấn Menu Nút xem thêm > Thiết đặt > Gửi phản hồi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×