Nếu bạn gặp sự cố khi tham gia cộng đồng trong Teams, có một số cách bạn có thể thử để giúp khắc phục sự cố.

Quan trọng: Bạn không thể tham gia cộng Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bạn chỉ có thể tham gia cộng Teams đồng bằng tài khoản cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách đăng ký sử dụng tài khoản Teams doanh nghiệp nhỏ và cá nhân.

Đối với người dùng Android có hồ sơ cá nhân và công việc trên điện thoại của họ

Lưu ý: Ứng dụng Cộng đồng nằm trong bản xem trước và hiện chỉ sẵn dùng cho chương trình Người dùng nội bộ Teams cho người dùng Android và iOS.  Tìm hiểu thêm về người Teams nội bộ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Teams trên hồ sơ công việc nhưng không cài đặt trên hồ sơ cá nhân trên điện thoại và nhấn vào liên kết tham gia khi đang ở trong hồ sơ cơ quan, rồi chọn Tải ứng dụng Teams hoặc Tham gia cộng đồng, các nút có thể không hoạt động. Dưới đây là một số cách bạn có thể thử:

Tải nội Teams và tham gia màn hình cộng đồng

  • Từ hồ sơ công việc của bạn, hãy sao chép liên kết gia nhập mà bạn đã nhận được và dán vào trình duyệt. Từ đó, nhấn vào Tham gia cộng đồng và ứng Teams của bạn sẽ mở ra và cho phép bạn tham gia cộng đồng. Thao tác này cũng sẽ thêm tài khoản cá nhân vào ứng Teams của bạn trong hồ sơ công việc. Nếu điều này không thể thực hiện được do các hạn chế IT, vui lòng làm theo các bước trong dấu đầu dòng tiếp theo.

  • Từ hồ sơ cá nhân của bạn, từ liên kết tham gia, gõ nhẹ Lấy ứng dụng Teams để cài đặt ứng Teams, sau đó gõ nhẹ Gia nhập cộng đồng. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Teams công việc của mình, thao tác này sẽ cài đặt lại ứng dụng đó trên hồ sơ cá nhân của bạn.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Teams trên cá nhân nhưng không cài đặt trên hồ sơ cơ quan trên điện thoại, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia cộng đồng bằng cách làm như sau:

  • Sao chép nối kết gia nhập cộng đồng mà bạn đã nhận được và dán vào một trình duyệt từ hồ sơ cá nhân của bạn. Từ đó, nhấn vào Tham gia cộng đồng và ứng Teams của bạn sẽ mở ra và cho phép bạn tham gia cộng đồng.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×