Khắc phục sự cố về thiết lập email Outlook

Luôn kết nối và theo sát lịch biểu

Bạn có thể sắp xếp có tổ chức, đúng giờ và sẵn sàng đâu vào đấy với Outlook — công cụ tổ chức cuộc sống của bạn.

Tải Microsoft 365

Nếu bạn đang gặp sự cố về thiết lập email trong Outlook, hãy để chúng tôi trợ giúp bạn. Chọn một tùy chọn dưới đây để biết thêm thông tin. 

Lưu ý: Gần đây, AOL đã thông báo về các thay đổi sắp tới có ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng Outlook hoặc các máy khách email bên thứ ba để gửi và nhận email AOL. Để biết các bước xác minh cài đặt tài khoản email của bạn, hãy xem mục Cập nhật cài đặt email AOL bên dưới.

Chọn bất kỳ đầu đề nào bên dưới, và nó sẽ mở để hiển thị thêm thông tin:

Nếu bạn đang mong muốn Outlook đồng bộ hóa thư hiện có và thư mục thư tùy chỉnh và chúng không xuất hiện, hãy kiểm tra lại và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng kiểu tài khoản cho tài khoản của bạn; Ví dụ, địa chỉ Hotmail.com hoặc Outlook.com sẽ được sử dụng Outlook.com làm kiểu tài khoản, không trao đổi hoặc Microsoft 365.

Nếu bạn tìm cách thêm một tài khoản IMAP vào Outlook, ví dụ như tài khoản Gmail, Apple, Yahoo hay tài khoản từ ISP cục bộ của mình và Outlook không nhắc bạn nhập mật khẩu, hãy làm theo các bước sau để giải quyết vấn đề.

Đảm bảo rằng, trên trang chi tiết IMAP, yêu cầu đăng nhập bằng cách dùng xác thực mật khẩu bảo mật (Spa)được đánhdấu. Đã bỏ chọn SPA trong cài đặt IMAP

Nếu thao tác này không hiệu quả

 1. Hãy nhấn phím Windows để mở Panel Điều khiển, nhập Panel Điều khiển và chọn Panel Điều khiển từ kết quả tìm kiếm.

 2. Chọn Thư.

 3. Chọn Các tài khoản Email...

 4. Trên tab Email, chọn Mới.

 5. Nhập tên, địa chỉ email, rồi nhập mật khẩu vào các hộp thoại Mật khẩuNhập lại Mật khẩu. Sau đó, chọn Tiếp theo.

 6. Hãy làm theo các bước trên màn hình để hoàn thành quy trình thiết lập tài khoản của bạn. Outlook có thể nhắc bạn nhập lại mật khẩu lần nữa.

 7. Khi thiết lập tài khoản xong, hãy chọn Kết thúc.

Nếu Outlook không thể tìm thấy các cài đặt cho tài khoản email của bạn hoặc bạn gặp lỗi trong quá trình thiết lập, trong nhiều trường hợp, bạn có thể thiết lập thủ công tài khoản của mình.

Quan trọng: Thiết lập thủ công không thể cho các tài khoản Microsoft 365 hoặc Exchange Server trừ khi bạn muốn sử dụng POP hoặc IMAP để kết nối với các tài khoản đó. Hãy liên hệ với người quản trị bên bạn để xác định xem quyền truy nhập POP hoặc IMAP có được bật cho tài khoản của bạn hay không.

Thiết lập thủ công tài khoản của bạn

Dòng

Bước 1
Chọn tệp. Bên dưới Thông tin Tài khoản, chọn Thêm Tài khoản.

Thêm tài khoản mới

Dòng

Bước 2
Chọn tùy chọn nâng cao > để tôi thiết lập tài khoản của mìnhtheo cách thủ công.

Chọn các tùy chọn Nâng cao.

Dòng

Bước 3
Chọn POP hoặc IMAP.

Chọn loại tài khoản của bạn khi thiết lập thủ công tài khoản thư trong Outlook

Dòng

Bước 4
Nhập mật khẩu tài khoản của bạn, rồi chọn kết nối.

Hộp thoại Thiết lập tài khoản, trang mật khẩu.

Dòng

Bước 5
Nếu thiết lập không thành công, hãy chọn thay đổi thiết đặttài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản bằng thông tin bạn nhận được từ nhà cung cấp email của bạn hoặc từ chủ đề Tham chiếu tên máy chủ POP và IMAP. Chọn Kết nối.

Đã xảy ra lỗi khi thêm tài khoản email vào Outlook.

Dòng

Bước 6
Chọn đã xong để bắt đầu sử dụng Outlook.

Dấu kiểm

Nếu Outlook liên tục nhắc bạn nhập mật khẩu trong quá trình thiết lập, hãy chắc chắn phím caps lock của bạn không bật. Mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường. Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn nhập sai tên người dùng. Tên người dùng là địa chỉ email đầy đủ của bạn, ví dụ: tony@contoso.com.

Nếu bạn đã gửi và nhận email thành công từ Outlook trước đó và bây giờ Outlook liên tục yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu thì có thể đã xảy ra một trong hai trường hợp.

 • Bạn đã thay đổi mật khẩu với nhà cung cấp email của mình, như Gmail nhưng chưa cập nhật Outlook.

 • Mật khẩu của bạn đã hết hạn. Nhiều tài khoản email công ty có chính sách yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu email vài tháng một lần.

Để cập nhật mật khẩu của bạn trong Outlook, hãy xem mục Thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu email của bạn.

Mật khẩu email của bạn được lưu trữ trong Outlook. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi mật khẩu với nhà cung cấp email của mình, bạn sẽ cần truy nhập website hoặc bộ phận trợ giúp của họ hay liên hệ với người quản trị email của bạn. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản Yahoo! thì trước tiên, bạn phải thay đổi mật khẩu của mình tại Yahoo.com. Sau khi bạn thay đổi mật khẩu với nhà cung cấp email của mình, bạn có thể cập nhật mật khẩu trong Outlook. Hãy xem mục Thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu email của bạn để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không nhận được thư email mới, bạn có thể thực hiện một số bước khắc phục sự cố.

 • Hãy tìm Làm việc Ngoại tuyến ở cuối cửa sổ Outlook của bạn. Nếu bạn thấy văn bản này, hãy chọn tab Gửi/Nhận ở phần trên cùng màn hình, rồi chọn nút Làm việc Ngoại tuyến để tắt phương thức ngoại tuyến.

 • Nếu bạn hiện không làm việc ngoại tuyến, hãy mở một trình duyệt web và xem bạn có thể duyệt internet hay không. Nếu không thể, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn.

 • Kiểm tra các cài đặt tài khoản của bạn dựa trên thông tin trong mục Tham chiếu tên máy chủ POP và IMAP của chúng tôi. Hãy xem mục Thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu email của bạn để được trợ giúp về cách xem các cài đặt tài khoản của bạn.

Nếu thư của bạn bị kẹt trong Hộp thư đi hoặc không được gửi đến người nhận dự kiến, hãy xem mục Khắc phục sự cố thư bị kẹt trong Hộp thư đi.

Có nhiều cách để bạn gửi và nhận email, đồng thời, cũng có nhiều phiên bản Outlook. Nếu hình ảnh trong các chủ đề này không khớp với những gì bạn thấy trên màn hình của mình, có thể bạn đang sử dụng một phiên bản Outlook khác. Hãy xem mục Tôi có phiên bản Outlook nào? để biết thêm thông tin.

Vào 07/11/2017, AOL sẽ thực hiện thay đổi cài đặt tài khoản email của mình nhằm mang tới trải nghiệm email an toàn hơn cho khách hàng. Hãy làm theo các bước sau để xác minh cài đặt tài khoản của bạn nhằm đảm bảo bạn vẫn có thể gửi và nhận email bằng tài khoản AOL của mình sau 07/11/2016.

Nếu bạn đang sử dụng Outlook cho PC:

 1. Bấm vào Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản AOL của bạn từ danh sách trên tab email, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Trên hộp Cài đặt Tài khoản POP và IMAP, chọn Xem thêm Cài đặt.

 4. Chọn tab Máy chủ Thư đi và chắc chắn bạn đã đánh dấu vào hộp Máy chủ thư đi của tôi (SMTP yêu cầu xác thực). Nếu không, hãy đánh dấu vào hộp.

 5. Chọn tab nâng cao và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thiết đặt sau nếu bạn có tài khoản IMAP:

  • Máy chủ thư đến (IMAP): 993

  • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL/TLS hoặc SSL

  • Máy chủ thư đi (SMTP): 465 hoặc 587

  • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL/TLS, SSL, TLS hoặc Tự động

Nếu bạn có tài khoản POP, các tùy chọn của bạn trông sẽ khác một chút. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thiết đặt này:

 • Máy chủ thư đến (POP): 995

 • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL/TLS (hoặc SSL)

 • Máy chủ thư đi (SMTP): 465 hoặc 587

 • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL/TLS, SSL, TLS hoặc Tự động

Nếu bạn đang dùng Outlook 2007:

 1. Chọn Công cụ > Cài đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản AOL của bạn từ danh sách trên tab email, rồi bấm vào Thay đổi.

 3. Trên hộp Cài đặt Tài khoản POP và IMAP, chọn Xem thêm Cài đặt.

 4. Chọn tab Máy chủ Thư đi rồi đánh dấu vào ô Máy chủ thư đi của tôi (SMTP yêu cầu xác thực).

 5. Chọn tab nâng cao và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thiết đặt sau nếu bạn có tài khoản IMAP:

  • Máy chủ thư đến (IMAP): 993

  • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL

  • Máy chủ thư đi (SMTP): 465

  • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL hoặc TLS

Nếu bạn có tài khoản POP, các tùy chọn của bạn trông sẽ khác một chút. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thiết đặt này:

 • Máy chủ thư đến (POP): 995

 • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL/TLS

 • Máy chủ thư đi (SMTP): 465 hoặc 587

 • Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây: SSL hoặc TLS

Nếu bạn đang gặp sự cố mà một trong các tùy chọn trên không khắc phục được, hãy cho chúng tôi biết. Vui lòng cuộn xuống cuối trang, chọn Có hoặc Không trong hộp Thông tin này có hữu ích không, rồi để lại cho chúng tôi một ghi chú kèm theo các thông tin sau:

 • Phiên bản Outlook của bạn

 • Loại tài khoản email mà bạn đang cố gắng thiết lập (Outlook.com, Microsoft 365, trao đổi hoặc khác)

 • Nội dung của bất kỳ thông báo lỗi nào mà bạn thấy

 • Mô tả ngắn gọn về sự cố của bạn

Chúng tôi cập nhật trang này mỗi tháng và mong rằng chúng tôi có tất cả các bước khắc phục sự cố mà bạn cần. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×