Khởi động lại để áp dụng thiết đặt quyền riêng tư

Nếu thiết đặt quyền riêng tư của bạn trong Office đã thay đổi, bạn sẽ được nhắc khởi động lại Microsoft Office. Nếu bạn không thay đổi thiết đặt chính mình, có thể người quản trị CNTT của bạn đã thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến thiết bị của bạn hoặc thay đổi mà bạn đã thực hiện trên một thiết bị khác đã đồng bộ với thiết bị này. Việc khởi động lại là cần thiết vì chúng tôi không thể áp dụng thiết đặt quyền riêng tư mới cho các dịch vụ đang chạy. Sau khi bạn khởi động lại Office, bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng Office thông thường, với thiết đặt quyền riêng tư mới được chọn.

Để khởi động lại Office, bạn chỉ cần thoát khỏi các ứng dụng Office, chẳng hạn như Word hoặc Outlook, rồi bắt đầu lại.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn một ứng dụng Office đang chạy, bạn sẽ cần khởi động lại tất cả các ứng dụng Office đang chạy cho các thiết đặt quyền riêng tư được Cập Nhật để có hiệu lực.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×