Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong môi trường nhiều người dùng với một nhóm làm việc hỗ trợ bảo mật, sử dụng khai báo này với một truy vấn để cung cấpquyền giống với chủ sở hữu của truy vấn cho người dùng chạy truy vấn.

Cú pháp

sqlstatement
WITH OWNERACCESS OPTION

Ghi chú

Khai báo WITH OWNERACCESS OPTION là tùy chọn.

Ví dụ sau cho phép người dùng xem thông tin lương (ngay cả khi người dùng không có quyền xem Bảng lương) với điều kiện chủ sở hữu truy vấn có quyền đó:

SELECT LastName, FirstName, Salary
FROM Employees
ORDER BY LastName
WITH OWNERACCESS OPTION;

Nếu người dùng bị ngăn không được tạo hoặc thêm vào bảng, bạn có thể sử dụng WITH OWNERACCESS OPTION để cho phép người dùng đó chạy tạo bảng hoặc truy vấn chắp thêm.

Nếu bạn muốn thực thi cài đặt bảo mật nhóm làm việc và quyền của người dùng thì sẽ không bao gồm khai báo WITH OWNERACCESS OPTION.

Tùy chọn này yêu cầu bạn phải có quyền truy nhập vào tệp System.mdw được liên kết với cơ sở dữ liệu. Tùy chọn này chỉ hữu ích trong quá trình triển khai nhiều người dùng hỗ trợ bảo mật.Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×