Kiểm soát truy nhập đến thông tin hiện diện của bạn trong Lync

Thế nào là "hiện diện" trong Lync? Thế nào là "quan hệ bảo mật" trong Lync? Tại sao tôi cần biết điều này? Nếu bạn tự hỏi những câu hỏi này hoặc những câu hỏi tương tự, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời tại đây. Trước tiên, chúng tôi sẽ định nghĩa một vài thuật ngữ quan trọng. Sau đó, chúng tôi sẽ tóm tắt về việc từng quan hệ bảo mật cho phép truy nhập đến những thông tin nào. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giải thích cách thay đổi quan hệ bảo mật mà bạn có với các liên hệ của mình và cách hạn chế truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn khi bạn cần làm như vậy.

Chính xác thì thông tin hiện diện là gì?

Thông tin hiện diện của bạn bao gồm trạng thái sẵn sàng của bạn (chẳng hạn như Sẵn sàng hoặc Đi vắng), chỉ báo hiện diện được tô màu (như màu xanh lá cây, màu vàng hoặc màu đỏ), lịch biểu, địa điểm và các ghi chú vắng mặt hoặc ghi chú cá nhân của bạn.

Thế nào là quan hệ bảo mật?

Trong Lync, quan hệ bảo mật kiểm soát việc người khác xem được bao nhiêu thông tin hiện diện của bạn. Mỗi liên hệ của bạn có một trong năm quan hệ bảo mật với bạn và mỗi quan hệ đó cho phép truy nhập lượng thông tin khác nhau. Ví dụ, Đồng nghiệp là mối quan hệ mà các liên hệ mới được gán theo mặc định khi bạn thêm liên hệ đó vào. Những liên hệ này biết rõ hơn việc bạn đang ở đâu, khi nào bạn sẵn sàng và làm thế nào để gặp bạn so với Liên hệ Bên ngoài nhưng ít hơn so với Nhóm làm việc. Bạn bè và Gia đình, như bạn dự đoán, có thể thấy nhiều thông tin này hơn so với những liên hệ khác. (Ngoại lệ duy nhất ở đây là các liên hệ mà bạn có quan hệ Nhóm làm việc, mà những người này có thể cần phải tìm bạn tại nơi làm việc, vì thế chỉ những liên hệ này mới có thể thấy địa điểm họp của bạn và khiến bạn chú ý thông qua Lync ngay cả khi bạn đã đặt trạng thái là Đừng Làm Phiền).

Cấp độ bảo mật nào cho phép truy nhập những thông tin nào?

Bảng này cho biết ai có thể nhìn thấy thông tin gì:

Loại thông tin:

Có sẵn cho:

Liên hệ Bên ngoài?

Đồng nghiệp?

Nhóm làm việc?

Gia đình & Bạn bè?

Thông tin hiện diện

Trạng thái Hiện diện

Tên Hiển thị

Địa chỉ Email

Chức danh *

Điện thoại Cơ quan *

Điện thoại Di động *

Điện thoại Nhà riêng *

Số Điện thoại Khác

Công ty *

Văn phòng *

Trang SharePoint *

Địa điểm Cuộc họp #

Chủ đề Cuộc họp #

Rảnh Bận

Giờ Làm việc

Địa điểm #

Ghi chú (Ghi chú Vắng mặt)

Ghi chú (Cá nhân)

Có

Lần Hoạt động Cuối

Địa chỉ Web Ảnh Cá nhân (nếu áp dụng)

Có

 • Dấu sao (*) bên trên cho biết nếu thông tin này được xác địch trong dịch vụ thư mục của một tổ chức thì tất cả các liên hệ trong tổ chức của bạn, bất kể có quan hệ bảo mật hay không và cả những liên hệ bên ngoài (nếu được mạng của tổ chức của bạn cấu hình và nhận diện) đều sẽ thấy được thông tin đó.

 • Dấu thăng (#) bên trên cho biết thông in này được hiển thị theo mặc định.

Thay đổi quan hệ bảo mật của bạn với một liên hệ

Để xem các liên hệ của bạn theo quan hệ bảo mật của họ:

 • Mở Lync và trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm vào tab Mối quan hệ trong vùng ngay phía trên các liên hệ của bạn (các tuỳ chọn khác là Nhóm,Trạng thái, và Mới).

Để thay đổi quan hệ bảo mật mà bạn có với một liên hệ:

 • Trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào liên hệ đó, trỏ đến Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi bấm vào quan hệ bảo mật mới cho liên hệ.

Theo mặc định, các liên hệ được gán quan hệ bảo mật Đồng nghiệp khi bạn thêm họ vào danh sách Liên hệ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ liên hệ nào mà sau đó bạn đã gán một mối quan hệ khác, thì bạn có thể thay đổi quan hệ bảo mật trở lại thành Đồng nghiệp bằng cách bấm vào Đồng nghiệp hoặc Tự động gán Quan hệ.

Ẩn vị trí của bạn

Theo mặc định, Lync cập nhật vị trí của bạn khi bạn đăng nhập từ nhiều nơi khác nhau. Bạn có thể ẩn thông tin này trước người khác bằng cách làm như sau:

 1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm vào menu địa điểm dưới tên bạn.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Hiện Địa điểm Khác của Tôi.

Bật Chế độ Quyền riêng tư

Theo mặc định, mọi người trừ Liên hệ Bị chặn đều có thể thấy trạng thái hiện diện của bạn. Để sửa đổi các thiết đặt quyền riêng tư, bạn có thể làm như sau:

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, bấm nút Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Lync - Tùy chọn, bấm Trạng thái, và sau đó làm một trong những điều sau đây:

 3. Bấm Tôi muốn tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự hiện diện của tôi bất kể thiết đặt hệ thống (ghi đè thiết đặt mặc định).

 4. Bấm Tôi muốn người quản trị hệ thống quyết định - hiện tại mọi người có thể nhìn thấy sự hiện diện của tôi nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Giới thiệu về Chế độ Bảo mật Nâng cao

Nếu tổ chức của bạn đã bật Chế độ Bảo mật Nâng cao trong Lync, bạn có thể chọn có giới hạn khả năng hiển thị thông tin hiện diện chỉ với những người mà bạn đã thêm vào danh sách Liên hệ hay không. Bạn làm điều đó bằng cách chọn một trong những mục sau đây trên cửa sổ Tùy chọn->Trạng thái:

 • Tôi muốn mọi người có thể thấy sự hiện diện của tôi

 • Tôi chỉ muốn những người trong danh sách Liên hệ của tôi nhìn thấy sự hiện diện của tôi

Quan trọng: Nếu bạn đang chạy Lync trong Chế độ Quyền riêng tư, các phiên bản cũ hơn của Microsoft Communicator sẽ bị chặn.

Chặn một liên hệ

Để ngăn không cho một liên hệ tiếp cận bạn thông qua IM hoặc điện thoại trong Lync:

 1. Trong danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn chặn.

 2. Bấm Thay đổi Quyền Riêng tư, sau đó bấm Liên hệ Bị chặn.

Lưu ý: Liên hệ bị chặn vẫn sẽ nhìn thấy được địa chỉ email và tên của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×