Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office

Tất cả các chương trình Microsoft Office đều có thể kiểm tra chính tả và đa số chương trình đều có thể kiểm tra ngữ pháp.

Nếu bạn thấy tính năng kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp không hoạt động như dự kiến, hãy xem mục Trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như dự kiến. Nếu bạn muốn kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác, ngoài ngôn ngữ mặc định của bạn thì hãy xem mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác.

Đang sử Microsoft 365 ? Có thể bạn sẽ hứng thú với việc dùng thử tính năng Trình soạn thảo mới đầy mạnh mẽ trong Word! Xem mục Trình soạn thảo - trợ lý viết của bạn để biết thêm thông tin.

Chạy trình soát chính tả và ngữ pháp theo cách thủ công

Để bắt đầu kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong tệp của bạn, chỉ cần nhấn F7 hoặc làm theo các bước sau:

 1. Mở hầu hết các chương trình Office, bấm vào tab Xem lại trên dải băng. Trong Access hoặc InfoPath, bạn có thể bỏ qua bước này. Trong Project, đi tới tab Project.

 2. Bấm vào Soát chính tả hoặc Soát chính tả & Ngữ pháp.

  Nút Soát chính tả và ngữ pháp trên dải băng Xem lại

 3. Nếu chương trình tìm thấy lỗi chính tả, hộp thoại chứa từ viết sai chính tả đầu tiên được trình soát chính tả phát hiện sẽ xuất hiện.

 4. Sau khi bạn quyết định cách giải quyết lỗi chính tả (bỏ qua, thêm vào từ điển của chương trình hoặc thay đổi từ đó), chương trình sẽ di chuyển đến từ viết sai chính tả tiếp theo.

Bấm vào đầu đề bên dưới để xem thêm thông tin

Hầu hết các chương trình Office đều tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp tiềm ẩn khi bạn nhập, do đó bạn không cần làm gì để hiển thị lỗi khi làm việc. 

Lưu ý: 

 • Tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp không sẵn dùng trong Access, Excel hoặc Project. Bạn có thể tự bắt đầu kiểm tra chính tả bằng cách nhấn F7.

 • Tính năng tự động kiểm tra ngữ pháp chỉ sẵn dùng trong Outlook, Word, PowerPoint 2013 (hoặc mới hơn)

Office dấu các lỗi chính tả có thể xảy ra bằng đường g đào màu đỏ và các lỗi ngữ pháp tiềm ẩn sẽ được đánh dấu bằng đường g thấy g đào màu xanh lam.

Nếu các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp không được đánh dấu thì có thể tính năng kiểm tra tự động đã bị tắt. Bạn có thể bật trình soát chính tả và ngữ pháp tự động.

Khi bạn thấy lỗi chính tả hoặc ngữ pháp bạn muốn được hỗ trợ sửa, hãy bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ được gạch chân, rồi chọn một trong các tùy chọn để sửa lỗi.

Nếu Office đang gắn cờ sai chính tả cho các từ nhưng bạn đã viết từ đó đúng theo cách mình muốn, hãy chọn Thêm vào Từ điển để cho Office biết không cần gắn cờ sai chính tả cho từ đó trong tương lai. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy xem: Thêm hoặc chỉnh sửa các từ trong từ điển kiểm tra chính tả.

Nếu bạn không muốn Office đánh dấu các lỗi tiềm ẩn bằng đường gợn sóng trong khi đang làm việc, bạn có thể tắt tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động:

 1. Mở các tùy chọn chính tả và ngữ pháp:

  • Trong OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio và Word: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath: Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh hoặc bên dưới Chính tả, rồi bấm Tùy chọn Chính tả.

  • Trong Outlook: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn và bấm Thư, sau đó bấm Soát chính tả và Tự sửa.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập. Trong các chương trình có tính năng tự động kiểm tra ngữ pháp, bạn cũng có thể chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhập.

  Hộp kiểm Kiểm tra Chính tả Khi Nhập

  Lưu ý: Trong Word, bạn có thể bật hoặc tắt trình soát chính tả cho tài liệu đang làm việc hoặc cho tất cả các tài liệu mới. Chọn một tùy chọn trong danh sách Ngoại lệ đối với , rồi chọn hoặc bỏ chọn các hộp kiểm Chỉ ẩn các lỗi chính tả trong tài liệu nàyChỉ ẩn các lỗi ngữ pháp trong tài liệu này.

Nếu bạn hoàn toàn không muốn Office kiểm tra ngữ pháp (cả khi chạy kiểm tra chính tả lẫn kiểm tra tự động khi nhập), bạn có thể tắt tính năng này:

 1. Mở các tùy chọn chính tả và ngữ pháp:

  • Trong OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio và Word: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm Kiểm lỗi.

  • Trong InfoPath: Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh hoặc bên dưới Chính tả, rồi bấm Tùy chọn Chính tả.

  • Trong Outlook: Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn và bấm Thư, sau đó bấm Soát chính tả và Tự sửa.

 2. Bỏ chọn các hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhậpKiểm tra ngữ pháp với chính tả.

  Hộp kiểm Ngữ pháp

  Lưu ý: Không phải chương trình Office nào cũng có cả hai tùy chọn này.

Trong Word, Outlook, PowerPoint 2013 (hoặc mới hơn), bạn có thể buộc kiểm tra lại các từ và ngữ pháp mà bạn đã bỏ qua bằng cách thực hiện như sau:

 1. Mở tài liệu hoặc mục mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn > Kiểm lỗi > Kiểm tra lại tài liệu. Trong Outlook, bạn sẽ thấy tùy chọn này bên dưới Tệp > Tùy chọn > Thư > Soát chính tả và tự sửa

 3. Bấm khi bạn thấy thông báo cảnh báo về việc đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

 4. Bấm OK trong hộp thoại để quay lại tài liệu, sau đó chạy trình soát chính tả và ngữ pháp lần nữa.

Xem Thêm

Kiểm tra mức độ dễ đọc của tài liệu

Trình soát ngữ pháp và chính tả không hoạt động như dự kiến

Chọn các tùy chọn văn phong và ngữ pháp trong Office 2013 và phiên bản cũ hơn

Thêm từ vào từ điểm kiểm tra chính tả

Trình soát chính tả hoặc ngữ pháp không kiểm tra chính xác các từ ở ngôn ngữ khác

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, chính tả và ký hiệu

Kiểm tra chính tả trước khi gửi thư trong Outlook

Office dụng for Mac tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp có thể có khi bạn nhập. Nếu bạn muốn chờ đến khi viết xong mới kiểm tra chính tả và ngữ pháp, bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra hoặc bạn có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp cùng lúc.

Word

Tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp khi bạn nhập liệu

Word đánh dấu các lỗi chính tả tiềm ẩn bằng đường gưng gù màu đỏ và các lỗi ngữ pháp tiềm ẩn sẽ được đánh dấu bằng đường g thấy g đào màu lục.

Mẹo: Nếu lỗi chính tả hoặc ngữ pháp không được đánh dấu, bạn có thể cần phải bật tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, điều này được giải thích trong thủ tục tiếp theo.

Khi bạn thấy lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, tính năng Điều khiển bấm vào từ hoặc cụm từ đó, rồi chọn một trong các tùy chọn.

Nếu Word đã gắn cờ sai một từ là sai chính tả và bạn muốn thêm từ đó vào từ điển để Word sẽ nhận ra từ đó đúng cách trong tương lai, hãy xem mục Thêm hoặc chỉnh sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

 1. Trên menu Word, bấm vào Tùy chọn > tả và & pháp.

 2. Trong hộp thoại Soát & Pháp, bên dưới Chínhtả , chọn hoặc bỏ chọn hộp Kiểm tra chính tả khi bạn nhập.

 3. Bên dưới Ngữpháp , chọn hoặc xóa hộp Kiểm tra ngữ pháp khi bạn nhập.

 4. Đóng hộp thoại để lưu các thay đổi của bạn.

 1. Trên tab Xem xét, bấm Chính tả và Ngữ pháp.

 2. Nếu Word tìm thấy lỗi tiềm ẩn, hộp thoại Soát chính tả & Ngữ pháp sẽ mở, các lỗi chính tả sẽ hiển thị dưới dạng văn bản màu đỏ và các lỗi ngữ pháp sẽ được hiển thị dưới dạng văn bản màu lục.

 3. Để khắc phục lỗi, hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Nhập phần sửa trong hộp, rồi bấm vào Thay đổi.

  • Bên dưới Đềxuất, bấm vào từ bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Thay đổi.

  Để bỏ qua lỗi, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Bấm Bỏ qua để bỏ qua chỉ riêng phiên bản lỗi đó.

  • Bấm Bỏ qua Tất cả để bỏ qua tất cả các phiên bản của lỗi.

  • Đối với lỗi ngữ pháp, bấm vào Câu Tiếp theo để bỏ qua phiên bản lỗi đó và di chuyển đến lỗi tiếp theo.

  Để bỏ qua từ sai chính tả trong tất cả các tài liệu, bấm Thêm để thêm từ đó vào từ điển. Điều này chỉ có tác dụng cho các từ sai chính tả. Bạn không thể thêm ngữ pháp tùy chỉnh vào từ điển.

 4. Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, Word sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo. Khi Word hoàn tất đánh giá tài liệu, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết kiểm tra chính tả và ngữ pháp đã hoàn thành.

 5. Hãy bấm OK để quay lại tài liệu của bạn.

Bạn có thể xóa hoặc đặt lại danh sách Từ và Ngữ pháp Bị bỏ qua để Word sẽ kiểm tra các sự cố về chính tả và ngữ pháp mà bạn đã yêu cầu ứng dụng bỏ qua trước đó.

Lưu ý: Khi bạn đặt lại danh sách Từ và Ngữ pháp Bị bỏ qua, chỉ danh sách của tài liệu đang mở mới bị xóa. Mọi sự cố về chính tả hoặc ngữ pháp bạn yêu cầu Word bỏ qua trong các tài liệu khác sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. Mở tài liệu cần kiểm tra.

 2. Trên menu Công cụ, trỏ đến Chính tả và Ngữ pháp, rồi bấm vào Đặt lại Từ và Ngữ pháp Bị bỏ qua.

  Để xóa danh sách từ và ngữ pháp mà Word bỏ qua, hãy bấm Đặt lại Từ và Ngữ pháp Bị bỏ qua.

  Word sẽ hiển thị cảnh báo về thao tác đặt lại trình soát chính tả và trình soát ngữ pháp.

  Khiến Word kiểm tra chính tả và ngữ pháp bạn đã yêu cầu Word bỏ qua trước đó bằng cách bấm Có.
 3. Bấm Có để tiếp tục.

 4. Bấm vào tab Xem lại, rồi bấm vào Chính tả & Pháp để kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

Outlook

Tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp khi bạn nhập liệu

Theo mặc định, Outlook tra lỗi chính tả khi bạn nhập. Outlook gạch dưới màu đỏ gạch nối để cho biết các lỗi chính tả có thể xảy ra và đường gạch nối màu xanh lá cây để cho biết các lỗi ngữ pháp có thể xảy ra.

 1. Khi bạn thấy một từ có gạch dưới dạng gạch nối, nhấn Control và bấm vào từ hoặc cụm từ đó, rồi chọn một trong các tùy chọn.

 2. Trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Bấm vào một trong các lần đoán ở đầu menu lối tắt.

  • Bấm Bỏ qua Chính tả để bỏ qua một phiên bản của từ.

  • Bấm Tìm hiểu Chính tả để thêm từ đó vào từ điển chính tả.

Sau khi mở thư email:

 • Để tự Outlook sửa lỗi chính tả, trên menu Outlook, bấm Tùy chọn. Bấm vào Soát chính tả và Ngữ pháp bên dưới Mục Cài đặt. Bấm hộp bên cạnh Kiểmtra chính tả khi bạn nhập.

 • Để bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra ngữ pháp, trên menu Outlook, bấm Tùy chọn. Bấm vào Soát chính tả và Ngữ pháp bên dưới Mục Cài đặt. Bấm hộp bên cạnh Kiểm tra ngữ pháp khi bạn nhập.

Kiểm tra chính tả là tùy chọn loại của bạn

Bạn có thể sửa đồng thời tất cả các vấn đề về chính tả và ngữ pháp sau khi hoàn thành soạn thư hoặc các mục.

 1. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Soát chính tả và Ngữ pháp,rồi bấm vào Soát chính tả và Ngữ pháp...

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Trong danh sách gợi ý, hãy bấm vào từ mà bạn muốn dùng, hoặc nhập chính tả mới vào hộp ở trên cùng rồi bấm Thay đổi.

  • Bấm Bỏ qua để bỏ qua từ này và chuyển sang từ sai chính tả tiếp theo.

  • Bấm Thêm để thêm từ đó vào từ điển chính tả.

Mẹo: Phím tắt để bỏ qua lỗi chính tả hoặc ngữ pháp tiếp theo là LỆNH + ; .

PowerPoint

Bạn có thể kiểm tra chính PowerPoint chính tả nhưng bạn không thể kiểm tra ngữ pháp.

Tự động kiểm tra chính tả khi bạn nhập

PowerPoint động kiểm tra và đánh dấu các lỗi chính tả có thể xảy ra bằng một đường gạch dưới gẫy màu đỏ.

Mẹo: Nếu lỗi chính tả không được đánh dấu, bạn có thể cần phải bật tính năng tự động kiểm tra chính tả, điều này sẽ được giải thích trong thủ tục tiếp theo.

Khi bạn nhìn thấy lỗi chính tả, nhấn Ctrl+bấm chuột hoặc bấm chuột phải vào từ hoặc cụm từ đó, rồi chọn một trong các tùy chọn được đề xuất.

 1. Trên menu PowerPoint, bấm vào Tùy chọn >tả.

 2. Trong hộp thoại Soát chính tả, chọn hoặc bỏ chọn hộp Kiểm tra chính tả khi nhập.

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Chính tả.

 2. Nếu PowerPoint thấy lỗi tiềm ẩn, ngăn Chính tả sẽ mở ra và các lỗi chính tả được hiển thị.

 3. Để khắc phục lỗi, hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Sửa lỗi trên trang chiếu của bạn.

  • Bấm vào một trong các từ được gợi ý trong ngăn Chính tả, rồi bấm Thay đổi.

  Để bỏ qua lỗi, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Bấm Bỏ qua để bỏ qua chỉ riêng phiên bản lỗi đó.

  • Bấm Bỏ qua Tất cả để bỏ qua tất cả các phiên bản của lỗi.

  • bấm vào Thêm để bỏ qua từ sai chính tả trong tất cả các tài liệu và thêm từ đó vào từ điển.

 4. Sau khi bạn sửa, bỏ qua hoặc bỏ qua lỗi, PowerPoint chuyển đến lỗi tiếp theo. Khi kết PowerPoint xem lại bản trình bày, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết kiểm tra chính tả đã hoàn thành.

 5. Bấm OK để quay lại bản trình bày của bạn. 

Excel

Bạn có thể kiểm tra chính Excel, nhưng bạn không thể kiểm tra ngữ pháp.

Kiểm tra chính tả tất cả cùng một lúc

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Chính tả.

  Lưu ý: Hộp thoại Soát chính tả sẽ không mở ra nếu không có lỗi chính tả nào được phát hiện, hoặc nếu từ mà bạn đang tìm cách thêm đã tồn tại trong từ điển.

 2. Thực hiện bất kỳ điều nào sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Thay đổi từ

  Bên dưới Đềxuất, bấm vào từ mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Thay đổi.

  Thay đổi mọi lần xuất hiện của từ này trong tài liệu này

  Bên dưới Đềxuất, bấm vào từ mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Thay đổi Tất cả.

  Bỏ qua từ này và chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo

  Bấm Bỏ qua Một lần.

  Bỏ qua mọi lần xuất hiện của từ này trong tài liệu này và chuyển sang từ sai chính tả tiếp theo

  Bấm Bỏ qua Tất cả.

Xem thêm

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×