Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Kiểm tra kênh để biết thông báo trong nhóm

Kiểm tra kênh để biết thông báo trong nhóm

Bạn sẽ biết mình có thư chưa đọc và hoạt động chưa xem trong kênh vì tên của chúng sẽ xuất hiện dưới dạng in đậm. Nếu bạn yêu thích một kênh, kênh đó sẽ luôn hiển thị trong danh sách của bạn.

Kênh nhóm được in đậm

Bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi có ai đó @đề cập đến bạn hoặc trả lời cuộc hội thoại mà bạn đang tham gia, vậy nên đây là một cách khác để bạn biết có một kênh đang hiện hoạt.

Thông báo kênh

Nếu bạn lo lắng không biết một cuộc hội thoại đang diễn ra có cần đến sự chú ý của bạn hay không, hãy yên tâm: Mọi thông báo của bạn đều sẽ xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của bạn, vì vậy, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ điều gì. Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi có ai đó:

  • @đề cập đến bạn (bạn cũng sẽ thấy @đề cập đến của bạn trong hội thoại).

  • @đề cập đến các nhóm hoặc kênh mà bạn là thành viên.

  • Trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia.

  • Trả lời câu trả lời của bạn.

Lưu ý: Một cách khác để kiểm tra thông báo của bạn là sử dụng hộp lệnh ở đầu nhóm.

  • Nhập /chưa đọc để xem thông báo kênh chưa đọc của bạn.

  • Nhập /mentions để xem tất cả các @mentions của bạn.

Chỉ các kênh mà bạn yêu thích Hiển thị từ danh sách nhóm của bạn. Kênh đậm là một kênh hiện hoạt có thư chưa đọc. Nếu một kênh hiển thị số, điều này sẽ cho bạn biết có bao nhiêu lần bạn đã được @mentioned.

Danh sách kênh với tên đậm và đếm số

Để biết @teams đề cập đến, bạn sẽ thấy biểu tượng nhóm này Nút Teams trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của mình.

Bạn cũng sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn khi có người nào đó @mentions bạn hoặc trả lời cuộc hội thoại mà bạn đang tham gia.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×