Kiểu dữ liệu SQL ANSI tương đương

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng sau liệt kê các kiểu dữ liệu ANSI SQL, của họ tương đương Microsoft Access cơ sở dữ liệu công cụ kiểu dữ liệu SQL và của họ từ đồng nghĩa hợp lệ. Nó cũng liệt kê các kiểu dữ liệu Microsoft SQL Server tương đương.

ANSI SQL
kiểu dữ liệu

Microsoft Access
kiểu dữ liệu SQL


Từ đồng nghĩa

Microsoft SQL
loại dữ liệu máy chủ

CHÚT, BIT BIẾN ĐỔI

Nhị phân (hãy xem ghi chú)

VARBINARY,
Biến đổi nhị phân
BIT BIẾN ĐỔI

NHỊ PHÂN, VARBINARY

Không hỗ trợ

BIT (hãy xem ghi chú)

BOOLEAN LÔ-GIC, LÔ-GIC 1, YESNO

BIT

Không hỗ trợ

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Không hỗ trợ

Truy cập (hãy xem ghi chú)

AUTOINCREMENT

(Xem Ghi chú)

Không hỗ trợ

MONEY

CURRENCY

MONEY

CÁC NGÀY, THỜI GIAN,

DATETIME

NGÀY, thời gian (hãy xem ghi chú)

DATETIME

Không hỗ trợ

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

SỐ, T12

DECIMAL

THỰC

THỰC

MỘT LẦN, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

ĐỘ CHÍNH XÁC KÉP, NỔI

FLOAT

Gõ ĐÚP, FLOAT8, IEEEDOUBLE, số (hãy xem ghi chú)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

NGẮN, INTEGER2

SMALLINT

SỐ NGUYÊN

SỐ NGUYÊN

DÀI, SỐ NGUYÊN, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

Không hỗ trợ

IMAGE

LONGBINARY, CHUNG, OLEOBJECT

IMAGE

Không hỗ trợ

Văn bản (hãy xem ghi chú)

MỜ, LONGCHAR, ghi chú, ghi chú, NTEXT (hãy xem ghi chú)

TEXT

KÝ TỰ, BIẾN ĐỔI KÝ TỰ, KÝ TỰ QUỐC GIA, BIẾN ĐỔI KÝ TỰ QUỐC GIA

CHAR (hãy xem ghi chú)

Text(n), chữ và số, ký tự, CHUỖI, VARCHAR, biến đổi ký tự, NCHAR, ký tự quốc gia, CHAR quốc gia, biến đổi ký tự quốc gia, CHAR quốc gia khác nhau (hãy xem ghi chú)

CHAR, VARCHAR NCHAR, NVARCHAR

Lưu ý: 

  • Kiểu dữ liệu SQL ANSI BIT không tương ứng với loại dữ liệu Microsoft Access SQL BIT. Thay vào đó nó tương ứng với loại dữ liệu nhị phân. Bạn sẽ không có SQL ANSI tương đương cho kiểu dữ liệu Microsoft Access SQL BIT.

  • Dấu thời gian không còn được hỗ trợ là từ đồng nghĩa cho DATETIME.

  • SỐ không còn được hỗ trợ là từ đồng nghĩa cho nổi hoặc ĐÚP. SỐ được dùng làm từ đồng nghĩa với thập phân.

  • Một trường mờ luôn được lưu trữ trong định dạng biểu thị Unicode .

  • Nếu dữ liệu nhập tên văn bản được dùng mà không cần xác định độ dài tùy chọn, một trường mờ được tạo ra. Điều này cho phép tạo bảng câu lệnh ghi sẽ lợi tức kiểu dữ liệu nhất quán với Microsoft SQL Server.

  • Một trường tự luôn được lưu trữ trong định dạng biểu thị Unicode, tương đương với loại dữ liệu ANSI SQL CHAR quốc gia.

  • Nếu tên kiểu dữ liệu văn bản được sử dụng và độ dài tùy chọn được xác định, ví dụ TEXT(25), kiểu dữ liệu của trường là tương đương CHAR kiểu dữ liệu. Điều này giữ nguyên ngược tương thích cho hầu hết các ứng dụng Microsoft Access, trong khi bật tính năng kiểu dữ liệu văn bản (không có đặc tính độ dài) để được liên kết với Microsoft SQL Server.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×