Làm mới hoặc truy vấn lại dữ liệu

Khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu trên mạng, Microsoft Access cập nhật thông tin theo các chu kỳ đã đặt. Để xem dữ liệu mới nhất, làm mới các bản ghi trong Dạng xem biểu mẫu hoặc Biểu dữ liệu, trên tab <legacyBold></legacyBold><ui>Trang đầu</ui>, hãy bấm <legacyBold></legacyBold><ui>Làm mới Tất cả</ui> ><legacyBold></legacyBold><ui>Làm mới</ui>. Quá trình làm mới sẽ cập nhật dữ liệu hiện có trên biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu và không sắp xếp lại các bản ghi, hiển thị bản ghi mới hoặc loại bỏ bất cứ bản ghi nào đã bị xóa hay bản ghi không còn phù hợp với các tiêu chí quy định. Để có cập nhật cụ thể và chi tiết hơn, hãy dùng macro để truy vấn lại dữ liệu.

Lưu ý: Quá trình truy vấn lại dữ liệu có thể mất thời gian tùy thuộc vào kích thước của tập bản ghi.

Bạn muốn làm gì?

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1">Làm mới dữ liệu</link>

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#bm1_5">Đặt chu kỳ làm mới</link>

Hãy dùng macro để truy vấn lại dữ liệu

Sử dụng mã để truy vấn lại dữ liệu

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#requeryaccessapp">Truy vấn lại dữ liệu trong ứng dụng web Access</link>

Làm mới dữ liệu

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm mới bản ghi trong Biểu dữ liệu hoặc Dạng xem biểu mẫu, trên tab <ui>Trang đầu</ui>, trong nhóm<ui>Bản ghi</ui>, click <ui>Làm mới Tất cả</ui>, và click <ui>Làm mới</ui>.

  • Để làm mới bản ghi trong PivotTable hoặc dạng xem PivotChart, trên tab <ui>Thiết kế</ui>, trong nhóm <ui>Dữ liệu</ui>, click <ui>Làm mới Pivot</ui>.

  • Nhấn SHIFT+F9.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Đầu trang</link>

Đặt chu kỳ làm mới

Bạn có thể đặt chu kỳ để Access làm mới dữ liệu.Mặc định, Access làm mới dữ liệu mỗi 60 giây.

 1. Click Office ButtonOutspace xuất hiện.

 2. Ở phía bên trái của Outspace, click <ui>Tùy Chọn</ui>.

 3. Trong ngăn bên trái của hộp thoại <ui>Tùy chọn Truy nhập</ui>, click <ui>Nâng cao</ui>.

 4. Trong ngăn phải, dưới <ui>Nâng cao</ui>, chỉ định một giá trị cho <ui>khoảng làm mới (giây)</ui>.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Đầu trang</link>

Hãy dùng macro để truy vấn lại dữ liệu

Bạn có thể tạo một macro và gắn nó với sự kiện để tự động truy vấn lại dữ liệu khi một sự kiện xuất hiện. Ví dụ, để truy vấn dữ liệu trong một biểu mẫu mỗi khi biểu mẫu nhận được <token>TE000127438</token>. Bạn có thể tạo một macro và gắn nó với sự kiện của biểu mẫu <ui>Khi có tiêu điểm</ui> bằng cách thực hiện quy trình sau:

 1. Trên tab <ui>Tạo</ui>, trong nhóm <ui>Khác</ui>, bấm <ui>Macro</ui>. Nếu không lệnh này không khả dụng, hãy bấm mũi tên dưới nút <ui>Mô-đun</ui> hoặc <ui>Mô-đun Lớp</ui>, rồi bấm <ui>Macro</ui>.

 2. Bấm mũi tên trong hộp cạnh dấu cộng (+) màu xanh và click <ui>Truy vấn lại</ui>.

 3. Lưu macro, sử dụng tên <literal> Truy vấn lại </literal>, và đóng Bộ dựng Macro.

 4. Mở biểu mẫu mà bạn muốn trong <token>TE000126615</token>. Nếu trang thuộc tính không hiển thị, hãy nhấn F4.

 5. Đảm bảo biểu mẫu đã được chọn.Sau đó, trong trang thuộc tính, click tab <ui>Sự kiện</ui>.

 6. Trên tab <ui>Sự kiện</ui>, hãy bấm vào mũi tên trong thuộc tính <ui>Khi Có Tiêu điểm</ui> rồi bấm vào tên của macro  — Truy vấn lại.

 7. Lưu biểu mẫu.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Đầu trang</link>

Sử dụng mã để truy vấn lại dữ liệu

Bạn cũng có thể sử dụng mã để tự động truy vấn dữ liệu. Giả sử bạn muốn truy vấn dữ liệu trong một biểu mẫu mỗi khi biểu mẫu nhận được tiêu điểm.Bạn có thể tạo một mô-đun và gắn nó với sự kiện <ui>Khi Có Tiêu điểm</ui> của biểu mẫu, bằng cách thực hiện quy trình sau:

 1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn trong cửa sổ Thiết kế. Nếu trang thuộc tính không hiển thị, hãy nhấn F4.

 2. Đảm bảo biểu mẫu đã được chọn.Sau đó, trong trang thuộc tính, click tab <ui>Sự kiện</ui>.

 3. Trên tab <ui>Sự kiện</ui>, trong trang thuộc tính <ui>Khi có tiêu điểm</ui>, click nút <ui>Xây dựng</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="d5f9f47b-bca3-42bd-9772-96ff011602bd"></image></mediaLinkInline>.

 4. Trong hộp toại <ui>Chọn bộ đựngr</ui>, click <ui>Bộ đựng Mã</ui>.

  Một mô-đun mới sẽ mở ra trong Trình soạn thảo Visual Basic.

 5. Nhập <literal>Me.Requery</literal>, và sau đó đóng Trình soạn thảo Visual Basic.

 6. Lưu biểu mẫu.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Đầu trang</link>

Truy vấn lại dữ liệu trong ứng dụng web Access

Access Web App truy vấn chạy trên máy chủ. Bạn phải dùng Bản ghi macro Truy vấn lại Bản ghi để truy vấn lại dữ liệu trong Access Web App. Macro này yêu cầu bản ghi hiện thời.

 1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn, bấm <ui>Hành động</ui> rồi bấm Hiện thời.

 2. Từ <ui>Danh mục Hành động</ui>, click <ui>Truy vấn lại Bản ghi</ui>. Nếu bạn chọn để trống <ui>Where=</ui>, thì kết quả sẽ không được lọc thêm và nếu để trống <ui>OrderBy=</ui>, thì việc sắp xếp theo một tiêu chí nhất định không được thực hiện. <legacyBold></legacyBold>

 3. Lưu biểu mẫu.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Đầu Trang</link>

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×