Làm thế nào để đánh số chương, appendixes và trang trong tài liệu có chứa đầu đề chương và phụ lục trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt

Lưu ý: Nếu áp dụng đối với bạn, hãy xem Microsoft Word 2000 Phiên bản của bài viết này

Từng bước bài viết này mô tả một số hệ thống đánh số khác nhau bạn có thể dùng trong tài liệu có chứa đầu đề chương và đầu đề phụ lục.

Microsoft Word không hỗ trợ nhiều bảng phối đánh số đầu đề trong tài liệu đơn lẻ hoặc tài liệu cái. Khi bạn làm việc với tài liệu có chứa đầu đề chương và đầu đề phụ lục, các đầu đề không phải sử dụng mức độ cùng một kiểu đầu đề.

Ví dụ 1: Đầu đề chương và đầu đề phụ lục

Khi bạn thiết kế một tài liệu chứa cả đầu đề chương và đầu đề phụ lục, bạn có thể sử dụng mức kiểu đầu đề khác nhau để áp dụng định dạng số khác nhau cho từng phần. Ví dụ, để xác định một chương và phụ lục đánh số đầu đề lược đồ mà tương tự như sau

 • Chương một: Đây là tiêu đề vào chương đầu tiên.

 • Chương hai: Đây là tiêu đề vào chương thứ hai.

 • Phụ lục đáp: đây là các tiêu đề phụ lục đầu tiên.

 • Phụ lục B: đây là các tiêu đề phụ lục thứ hai.

Hãy làm theo các bước sau: 

 1. Trên menu định dạng , bấm dấu đầu dòng và đánh số, sau đó bấm vào tab Đánh số dàn bài .

  Lưu ý: Trong Microsoft Office Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Danh sách đa mức trên tab trang đầu .

 2. Chọn một trong các kiểu, ví dụ: Chapter 1 (lựa chọn kiểu cuối). Bấm Tùy chỉnh.

  Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Xác định danh sách đa mức mới.

 3. Trong mức, hãy bấm 7.

 4. Trong trường định dạng số , nhập "Phụ lục", sau đó nhấn phím cách để chèn một dấu cách sau từ "Phụ lục".

 5. Trong kiểu đánh số, bấm A, B, C...

  Lưu ý: Trong trường định dạng số , phụ lục A sẽ xuất hiện, với "A" được tô sáng.

 6. Trong trường định dạng số , hãy nhập dấu cách trống sau khi "Phụ lục A".

 7. Bấm nút xem thêm .

 8. Trong mức nối kết đến kiểu, bấm đầu đề 7, và sau đó bấm OK.

Bây giờ bạn có thể áp dụng đầu đề 1 cho tất cả các đoạn văn là chương kiểu và đầu đề 7 để tất cả các đoạn văn có tiêu đề phụ lục.

Lưu ý: Các kiểu đầu đề được xác định trước với đoạn văn và thuộc tính định dạng ký tự nhất định. Bạn có thể cần sửa đổi các kiểu bằng cách dùng các lệnh kiểu trên Formatmenu để có được hình thức dự định.

Ví dụ 2: Chèn số trang cho các chương và Appendixes

Để chèn số trang của kiểu "1-1, A-1" làm việc với các kiểu đầu đề, hãy làm theo các bước sau đây: 

 1. Hãy đảm bảo rằng tài liệu chứa ngắt phần của một số kiểu. Loại dấu ngắt phần mà bạn muốn thông thường là trang tiếp theo. Sử dụng dấu ngắt phần để phân tách khu vực tài liệu chính từ khu vực phụ lục. Nếu không phải là một dấu ngắt phần, di chuyển điểm chèn đến một chỗ trống trên phụ lục của bạn, và sau đó làm theo các bước sau đây:

  1. Trên menu chèn , bấm ngắt.

  2. Trong cửa sổ bật lên ngắt, bấm Trang tiếp theo trong phần kiểu dấu ngắt phần, sau đó bấm OK.

   Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Ngắt trang trên tab chèn .

 2. Định dạng số trang để bao gồm chương đánh số. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Di chuyển điểm chèn đến trang có chứa tiêu đề chương đầu tiên.

  2. Trên menu chèn , bấm Số trang.

   Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Số trang trên tab chèn .

  3. Chọn vị trí chủ định mới cho số trang bằng cách dùng các tùy chọn trong cửa sổ bật lên Số trang . Bấm nút Định dạng.

   Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Định dạng số trang.

  4. Bấm kiểm tra hộp bao gồm số chương.

  5. Trong chương bắt đầu với kiểu, bấm đầu đề 1, sau đó bấm OK.

  6. Bấm OK trong hộp thoại Số trang .

 3. Định dạng số trang để bao gồm phụ lục đánh số, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Di chuyển điểm chèn đến trang có chứa tiêu đề phụ lục đầu tiên.

  2. Trên menu chèn , bấm Số trang.

   Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Số trang trên tab chèn .

  3. Chọn vị trí chủ định mới cho số trang bằng cách dùng các tùy chọn trong cửa sổ bật lên số trang. Bấm nút Định dạng.

   Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, hãy bấm Định dạng số trang.

  4. Chọn hộp bao gồm số chương .

  5. Trong chương bắt đầu với kiểu bấm đầu đề 7.

  6. Trong hộp đánh số trang, bấm bắt đầu, sau đó bấm 1, sao cho từng chương hoặc phần bắt đầu bằng số 1.

  7. Bấm OK hai lần để trở lại tài liệu của bạn.

Ví dụ 3: Tạo bảng tùy chỉnh mục lục

Để xây dựng một bảng mục lục có bao gồm cả các chương trình và appendixes công và cũng sử dụng kiểu đánh số trang đã xác định, hãy làm theo các bước sau đây: 

 1. Vị trí điểm chèn ở nơi bạn muốn bảng mục lục.

 2. Trên menu chèn , trỏ tới tham chiếu, sau đó bấm chỉ mục và bảng.

  Lưu ý: Trong Word 2007 và Word 2010, bấm Nội dung bảng trên tab tham chiếu , sau đó bấm Chèn bảng mục lục.

 3. Bấm vào tab Bảng mục lục , sau đó bấm vào nút tùy chọn .

 4. Trong hộp mức mục lục, hãy nhập 1 vào hộp văn bản ở bên phải của đầu đề 7.

 5. Điều này cấu hình Word cần cân nhắc các đầu đề 7 là một mục nhập mức 1 trong bảng mục lục.

 6. Bấm vào OK.

 7. Bấm OK trong cửa sổ bật lên chỉ mục và bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×