Làm thế nào để bắt đầu một nhóm mới từ điện thoại tính năng?

Để bắt đầu một nhóm mới từ điện thoại tính năng của bạn, chỉ cần nhắn tin START thành +1 754-220-1847. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn lại cho bạn từ số nhóm mới của bạn. 

Bạn cũng có thể nhắn tin #new [Topic] cho bất kỳ nhóm GroupMe hiện có để bắt đầu một nhóm khác với tên Chủ đề. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn lại cho bạn từ số nhóm mới của bạn.

Xem danh sách đầy đủ các GroupMe SMS của bạn #commands. 

Lưu ý: Việc sử GroupMe qua SMS hiện chỉ được hỗ trợ trong phạm vi Hoa Kỳ. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×