Microsoft Outlook hỗ trợ nhiều loại tài khoản như Microsoft Exchange Server, POP3, IMAP và Outlook.com (trước đây là Hotmail).

Một số tính năng trong Outlook yêu cầu Exchange khoản người dùng, do tổ chức của bạn,Microsoft 365 và một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Internet cung cấp.

Kiểm tra loại tài khoản của bạn trong Outlook

  1. Trong cửa sổ chính Outlook, hãy chọn Tệp >khoản Cài đặt > khoản Cài đặt.

    Thiết đặt tài khoản trong Outlook

  2. Trên tab Email, bạn sẽ thấy tài khoản của mình và Loại cho từng tài khoản.

    Tài khoản Exchange được liệt kê là Tài khoản Microsoft Exchange.

    Loại tài khoản trong Outlook

Exchange tính năng cụ thể của phiên bản

Một số Outlook năng này yêu cầu các phiên bản cụ thể của Exchange. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Exchange, hãy xem xác định phiên bản Microsoft Exchange Server tài khoản của tôi kết nối đến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×