Làm thế nào để sửa #BLOCKED! .

Lỗi #BLOCKED được trả về khi một tài nguyên bắt buộc không thể truy nhập được. Xem bên dưới cho các trường hợp cụ thể.

Chúng tôi không thể đánh giá hàm này vì bạn không có giấy phép bắt buộc.

Bạn cần đăng nhập để truy nhập thông tin này.

Chúng tôi không thể đánh giá hàm này vì thiết đặt ứng dụng hoặc hệ thống.

Các kết nối bên ngoài đến các sổ làm việc khác không được phép.

Hãy kiểm tra quyền trên tệp, chọn bật nội dung trên thanh tin cậy hoặc kiểm tra các tùy chọn bảo mật và quyền riêng tư trong Trung tâm tin cậy Microsoft Office

Kiểu dữ liệu này hiện không được hỗ trợ trong khu vực của bạn.

Bạn không thể xem các kiểu dữ liệu do thiết đặt quyền riêng tư hiện tại của bạn.

Để cho phép xem, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Mở Trung tâm tin cậy: chọn tùy chọn tệp > > Trung tâm tin cậy > thiết đặt Trung tâm tin cậy.

  2. Bên dưới thiết đặt bảo mật cho các kiểu dữ liệu được liên kết, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cho phép người dùng trong Excel nhắc xem các kiểu dữ liệu, hãy chọn lời nhắc người dùng về kiểu dữ liệu được liên kết.

  • Để Excel luôn cho phép xem các kiểu dữ liệu, hãy chọn bật tất cả các kiểu dữ liệu được liên kết (không được đề xuất).

Các kiểu dữ liệu được liên kết không thể xử lý vì chúng bị chặn bởi thiết đặt Trung tâm tin cậy.

Để bỏ chặn chúng, hãy làm như sau:

  1. Mở Trung tâm tin cậy: chọn tùy chọn tệp > > Trung tâm tin cậy > thiết đặt Trung tâm tin cậy.

  2. Bên dưới thiết đặt bảo mật cho các kiểu dữ liệu được liên kết, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cho phép người dùng trong Excel nhắc xem các kiểu dữ liệu, hãy chọn lời nhắc người dùng về kiểu dữ liệu được liên kết.

  • Để Excel luôn cho phép xem các kiểu dữ liệu, hãy chọn bật tất cả các kiểu dữ liệu được liên kết (không được đề xuất).

Không thể truy xuất kiểu dữ liệu được kết nối này hoặc được Cập Nhật bởi phiên bản Excel này.

Mở tài liệu trong phiên bản Excel trên máy tính (Windows hoặc macOS) hoặc trong Excel cho web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×