Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Excel xuất hiện lỗi #DIV/0! khi số chia bằng không (0). Điều này xảy ra khi bạn nhập công thức đơn giản giống như =5/0, hoặc khi công thức tham chiếu đến một ô bằng 0 hoặc để trống theo ảnh thể hiện ở đây.

Ví dụ về các công thức gây #DIV/0! .

Để sửa lỗi này, bạn hãy thực hiện như sau:

  • Hãy chắc chắn số chia trong hàm hoặc công thức không phải là ô bằng không hoặc ô trống.

  • Thay đổi tham chiếu ô trong công thức sang một ô khác không chứa số không (0) hoặc giá trị trống.

  • Nhập #N/A vào ô có tham chiếu là số chia trong công thức mà sẽ thay đổi kết quả của công thức thành #N/A để chỉ rõ giá trị số chia không có.

Trong nhiều trường hợp, không thể tránh khỏi lỗi #DIV/0! do công thức của bạn đang chờ bạn hoặc người khác nhập đầu vào. Trong trường hợp đó, bạn hoàn toàn không muốn thông báo lỗi hiển thị, vì vậy, có một vài phương pháp xử lý lỗi mà bạn có thể sử dụng để ngăn lỗi trong khi chờ đầu vào.

Đánh giá xem mẫu số có bằng 0 hoặc không có giá trị không

Cách đơn giản nhất để ngăn chặn #DIV/0! là sử dụng hàm IF để đánh giá sự tồn tại của mẫu số. Nếu đó là số 0 hoặc không có giá trị, hãy hiển thị kết quả công thức bằng 0 hoặc không có giá trị thay vì số #DIV/0! nếu không thì tính toán công thức.

Ví dụ: nếu công thức trả về lỗi là =A2/A3, hãy sử dụng =IF(A3,A2/A3,0) để trả về 0 hoặc =IF(A3,A2/A3,””) để trả về chuỗi trống. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo tùy chỉnh như sau: =IF(A3,A2/A3,”Yêu cầu Đầu vào”). Với hàm QUOTIENT từ ví dụ đầu tiên, bạn có thể sử dụng =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Công thức này cho Excel biết IF(NẾU)(A3 tồn tại thì trả về kết quả của công thức, nếu không thì bỏ qua).

Ví dụ về cách giải quyết #DIV/0! .

Sử dụng IFERROR để ngăn chặn #DIV/0! .

Bạn cũng có thể ngăn lỗi này bằng cách lồng phép chia vào trong hàm IFERROR. Tiếp tục với A2/A3, bạn có thể sử dụng =IFERROR(A2/A3,0). Công thức này cho Excel biết nếu công thức của bạn cho kết quả lỗi thì trả về 0, nếu không thì trả về kết quả của công thức.

Lưu ý: cả hai phương pháp IFERROR và IF(ISERROR()) đều là bộ xử lý lỗi bao quát, tức là chúng sẽ ngăn tất cả các lỗi, chứ không chỉ #DIV/0!. Bạn cần đảm bảo rằng công thức của mình hoạt động chính xác trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý lỗi nào, nếu không thì có thể bạn sẽ không phát hiện được công thức của mình không hoạt động như mong đợi.

Mẹo: Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể chọn Ảnh Nút bên cạnh ô hiện lỗi. Chọn Hiển thị các Bước Tính toán nếu bước này sẵn dùng, rồi chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm IF

Hàm IFERROR

Các hàm IS

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×