Làm thế nào để sửa một #DIV/0! .

Microsoft Excel xuất hiện lỗi #DIV/0! khi số chia bằng không (0). Điều này xảy ra khi bạn nhập công thức đơn giản giống như =5/0, hoặc khi công thức tham chiếu đến một ô bằng 0 hoặc để trống theo ảnh thể hiện ở đây.

Ví dụ về các công thức gây ra #DIV/0! .

Để sửa lỗi này, bạn hãy thực hiện như sau:

  • Hãy chắc chắn số chia trong hàm hoặc công thức không phải là ô bằng không hoặc ô trống.

  • Thay đổi tham chiếu ô trong công thức sang một ô khác không chứa số không (0) hoặc giá trị trống.

  • Nhập #N/A vào ô có tham chiếu là số chia trong công thức mà sẽ thay đổi kết quả của công thức thành #N/A để chỉ rõ giá trị số chia không có.

Trong nhiều trường hợp, không thể tránh khỏi lỗi #DIV/0! do công thức của bạn đang chờ bạn hoặc người khác nhập đầu vào. Trong trường hợp đó, bạn hoàn toàn không muốn thông báo lỗi hiển thị, vì vậy, có một vài phương pháp xử lý lỗi mà bạn có thể sử dụng để ngăn lỗi trong khi chờ đầu vào.

Đánh giá xem mẫu số có bằng 0 hoặc không có giá trị không

Cách đơn giản nhất để ngăn chặn #DIV/0! lỗi là dùng hàm if để đánh giá sự tồn tại của mẫu số. Nếu đó là 0 hoặc không có giá trị, sau đó hiển thị giá trị 0 hoặc không có là kết quả công thức thay vì #DIV/0! giá trị lỗi, nếu không tính toán công thức.

Ví dụ: nếu công thức trả về lỗi là =A2/A3, hãy sử dụng =IF(A3,A2/A3,0) để trả về 0 hoặc =IF(A3,A2/A3,””) để trả về chuỗi trống. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo tùy chỉnh như sau: =IF(A3,A2/A3,”Yêu cầu Đầu vào”). Với hàm QUOTIENT từ ví dụ đầu tiên, bạn có thể sử dụng =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Công thức này cho Excel biết IF(NẾU)(A3 tồn tại thì trả về kết quả của công thức, nếu không thì bỏ qua).

Ví dụ về việc giải quyết #DIV/0! .

Sử dụng IFERROR để ngăn chặn #DIV/0! .

Bạn cũng có thể ngăn chặn lỗi này bằng cách lồng vào hoạt động của Division bên trong hàm Iferror. Tiếp tục với A2/A3, bạn có thể sử dụng =IFERROR(A2/A3,0). Công thức này cho Excel biết nếu công thức của bạn cho kết quả lỗi thì trả về 0, nếu không thì trả về kết quả của công thức.

Đối với các phiên bản Excel trước Excel 2007, bạn có thể sử dụng phương pháp IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3),0,A2/A3) (Xem mục Hàm IS).

Lưu ý: cả hai phương pháp IFERROR và IF(ISERROR()) đều là bộ xử lý lỗi bao quát, tức là chúng sẽ ngăn tất cả các lỗi, chứ không chỉ #DIV/0!. Bạn cần đảm bảo rằng công thức của mình hoạt động chính xác trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý lỗi nào, nếu không thì có thể bạn sẽ không phát hiện được công thức của mình không hoạt động như mong đợi.

Mẹo: Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm vào Hiện các Bước Tính toán nếu bước này sẵn sàng và chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem thêm

Hàm IF

Hàm IFERROR

Các hàm IS

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×