Làm thế nào để sửa #REF! .

Làm thế nào để sửa #REF! .

Lỗi #REF! hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè.

Ví dụ - lỗi #REF! xảy ra do việc xóa cột

Ví dụ sau đây sử dụng công thức =SUM(B2;C2;D2) ở cột E.

Công thức sử dụng tham chiếu ô rõ ràng như =SUM(B2;C2;D2) có thể gây ra lỗi #REF! nếu một cột bị xóa.

Nếu bạn đã xóa cột B, C hoặc D sẽ gây ra #REF! lỗi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa cột C (2007 Sales), và công thức hiện đang đọc = sum (B2, #REF!, C2). Khi bạn dùng tham chiếu ô rõ ràng như thế này (nơi bạn tham chiếu từng ô riêng lẻ, được phân tách bằng dấu phẩy) và xóa một hàng hoặc cột được tham chiếu, Excel không thể giải quyết nó, vì vậy nó trả về #REF! lỗi. Đây là lý do chính tại sao dùng tham chiếu ô rõ ràng trong các hàm không được đề xuất.

Ví dụ về lỗi #REF! xảy ra do việc xóa cột.

Giải pháp

  • Nếu bạn vô tình xóa các hàng hoặc cột, bạn có thể bấm ngay nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (hoặc nhấn CTRL+Z) để khôi phục hàng hoặc cột đó.

  • Điều chỉnh công thức để công thức sử dụng tham chiếu dải ô thay vì ô riêng lẻ, chẳng hạn như =SUM(B2:D2). Bây giờ, bạn có thể xóa bất cứ cột nào trong dải ô tổng và Excel sẽ tự động điều chỉnh công thức. Bạn cũng có thể sử dụng công thức =SUM(B2:B5) để tính tổng các hàng.

Ví dụ - VLOOKUP với tham chiếu dải ô không chính xác

Trong ví dụ sau đây, =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE) sẽ trả về lỗi #REF! vì công thức này đang tìm kiếm giá trị để trả về từ cột 5 nhưng dải ô tham chiếu lại là A:D, chỉ là 4 cột.

Ví dụ về công thức VLOOKUP với một phạm vi không chính xác.  Công thức = VLOOKU (A8, A2: D5, 5, FALSE).  Không có cột thứ năm trong phạm vi VLOOKUP, vì vậy 5 gây ra #REF! lỗi.

Giải pháp

Điều chỉnh cho dải ô lớn hơn hoặc giảm giá trị tra cứu cột để khớp với dải ô tham chiếu. =VLOOKUP(A8;A2:E5;5;FALSE) sẽ là dải ô tham chiếu hợp lệ, =VLOOKUP(A8;A2:D5;4;FALSE) cũng vậy.

Ví dụ - INDEX có tham chiếu hàng hoặc cột không chính xác

Trong ví dụ này, công thức =INDEX(B2:E5;5;5) trả về lỗi #REF! do dải ô của hàm INDEX là 4 hàng và 4 cột nhưng công thức đang yêu cầu trả về giá trị trong cột thứ 5 và hàng thứ 5.

Ví dụ về công thức INDEX có tham chiếu dải ô không hợp lệ.  Công thức là =INDEX(B2:E5;5;5) nhưng dải ô chỉ nằm trong 4 hàng và 4 cột.

Giải pháp

Điều chỉnh tham chiếu hàng hoặc cột sao cho tham chiếu nằm trong dải ô tra cứu INDEX. =INDEX(B2:E5;4;4) sẽ trả về kết quả hợp lệ.

Ví dụ - Tham chiếu sổ làm việc đã đóng với hàm INDIRECT

Trong ví dụ sau đây, hàm gián tiếp đang tìm cách tham chiếu đến một sổ làm việc đã đóng, gây ra một #REF! lỗi.

Ví dụ về lỗi #REF! xảy ra do hàm INDIRECT tham chiếu sổ làm việc đã đóng.

Giải pháp

Mở sổ làm việc được tham chiếu. Bạn sẽ gặp phải lỗi nếu bạn tham chiếu sổ làm việc đã đóng với hàm Array động.

Các vấn đề về OLE

Nếu bạn đã sử dụng liên kết nối kết và nhúng đối tượng (OLE) sẽ trả về #REF! lỗi, sau đó bắt đầu chương trình đang gọi nối kết.

Lưu ý: OLE là công nghệ mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các chương trình.

Các sự cố về vấn đề

Nếu bạn đã sử dụng chủ đề trao đổi dữ liệu động (DDE) sẽ trả về #REF! lỗi, trước tiên hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang tham chiếu chủ đề chính xác. Nếu bạn vẫn nhận được #REF! lỗi, hãy kiểm tra thiết đặt Trung tâm tin cậy của bạn cho nội dung bên ngoài như được nêu trong chặn hoặc bỏ chặn nội dung bên ngoài trong tài liệu Office.

Lưu ý: Exchange dữ liệu động (DDE)là một giao thức được thiết lập để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình dựa trên Microsoft Windows.

Sự cố về Macro

Nếu macro nhập vào trang tính một hàm tham chiếu đến ô ở phía trên hàm, trong khi ô chứa hàm nằm ở hàng 1 thì hàm sẽ trả về lỗi #REF! vì không có ô nào ở bên trên hàng 1. Kiểm tra hàm xem tham đối có tham chiếu đến ô hoặc dải ô không hợp lệ hay không. Có thể cần đến việc chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic (VBE) để xem xét trường hợp đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×