Làm thế nào để tôi phản hồi với lời mời sự kiện lịch trong GroupMe?

GroupMe cho phép bạn trả lời lời mời sự kiện một cách dễ dàng để bạn có thể cho phép nhóm của bạn biết rằng bạn đang lập kế hoạch về việc tham dự.

Khi bạn nhận được lời mời lịch, nó sẽ xuất hiện trong trò chuyện. Để trả lời một sự kiện lịch, chỉ cần chọn đi hoặc không sẽ cho biết người dự của bạn. 

Khi bạn nhận được lời mời lịch, nó sẽ xuất hiện trong trò chuyện. Để trả lời một sự kiện lịch, chỉ cần chọn không đi hoặc sẽ cho biết người dự của bạn. 

Khi bạn nhận được lời mời lịch, nó sẽ xuất hiện trong trò chuyện. Để trả lời một sự kiện lịch, chỉ cần chọn hoặc không để cho biết người dự của bạn. 

Khi bạn nhận được lời mời lịch, nó sẽ xuất hiện trong trò chuyện. Để trả lời một sự kiện lịch, chỉ cần chọn hoặc không để cho biết người dự của bạn. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×