Làm thế nào để tôi rời khỏi hoặc kết thúc nhóm trong GroupMe?

Trong GroupMe, bạn có thể rời khỏi một nhóm mà bạn đã được mời đến hoặc kết thúc một cuộc trò chuyện nhóm mà bạn đã tạo. Nếu bạn chọn nhóm kết thúc, bạn sẽ xóa hoàn toàn nhóm. Để tránh điều này, bạn có thể chuyển quyền sở hữu của nhóm cho người khác trước tiên. Nếu bạn rời khỏi một nhóm, bạn có thể gia nhập lại nhóm bất kỳ lúc nào.

Để rời khỏi hoặc kết thúc Nhóm:

  1. Chọn Nhóm mà bạn muốn rời khỏi hoặc kết thúc.

  2. Chọn đại diện cuộc trò chuyện, sau đó chọn thiết đặt Nút Cài đặt .

    Lưu ý: Trên iPad, gõ nhẹ thiết đặt Nút Cài đặt ở phía trên cùng của màn hình.

  3. Cuộn xuống và sau đó chọn rời khỏi nhóm hoặc nhóm kết thúc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×