Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Làm thế nào để tôi tham gia hoặc gia nhập lại nhóm hiện có trong GroupMe?

Để gia nhập nhóm

Bạn phải được mời tham gia nhóm. Bất kỳ ai là thành viên của nhóm có thể thêm bạn vào nhóm từ ứng dụng, hoặc họ có thể gửi liên kết chia sẻcho bạn.

Để gia nhập lại nhóm

Nếu bạn rời nhóm và muốn gia nhập lại:

  1. Chọn Menu Nút Thêm dẫn hướng mở .

  2. Chọn nút lưu trữ .

  3. Chọn tab trò chuyện bạn bên trái .

  4. Chọn Nhóm bạn sang trái, rồi chọn gia nhập lại (nhóm nối lại trên máy tính) để thêm lại vào nhóm đó.

Quan trọng: Nếu bạn đã bị loại bỏ khỏi nhóm, chỉ những người dùng trong nhóm có thể Thêm bạn trở lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×