Làm thế nào để thực hiện cuộc gọi Skype cuộc trò chuyện GroupMe bạn?

Để mời một liên hệ hoặc nhóm tham gia cuộc gọi Skype từ cuộc trò chuyện của bạn: 

  1. Đi tới nhóm bạn muốn mời trong Cuộc trò chuyện của bạn.

  2. Chọn Skype  Skype cuộc gọiở đầu cuộc trò chuyện.

  3. Bạn có thể chọn Tạo Cuộc gọi hoặc Nối kết để gửi nối kết Skype Họp Ngay đến cuộc trò chuyện hoặc chọn Lên lịch cuộc gọi để thiết lập cuộc gọi để sau này.

    • Nếu bạn chọn Lên lịch cuộc gọi, bạn sẽ được nhắc đặt tên cho sự kiện và nhập chi tiết ngày và giờ. Chọn Gửi Nút Gửi hoặc Tạo Sự kiện khi bạn nhập xong chi tiết.

    • Một sự kiện lịch sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện của bạn với Skype nối kết Họp Ngay.

  4. Chọn liên kết đã tạo để tham gia cuộc gọi.

    • Từ trình duyệt của mình, bạn sẽ được nhắc tải xuống Skype, khởi chạy Skype hoặc tham gia thông qua Skype trên Web (chỉ dành cho các trình duyệt được hỗ trợ).

Lưu ý: Bạn và các liên hệ của bạn không cần tài Skype để tham gia cuộc gọi Họp Ngay. Tìm hiểu thêm về Skype Họp Ngay.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×